nieuws

Uitvoering Zeeuwse N57 eindelijk in zicht

bouwbreed

veere – Al bijna twintig jaar zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe N57 op Walcheren al aan de gang. Nu de gemeente Veere vorige week het bestemmingsplan voor de nieuwe rijksweg heeft goedgekeurd, is weer een belangrijke bestuurlijke drempel weggenomen.

“De bulldozers kunnen we nog niet bestellen”, zegt E. Mostert van het projectbureau N57, maar de uitvoering lijkt nu eindelijk in zicht.

Dat is maar goed ook, want de projectorganisatie onder leiding van Rijkswaterstaat wil vaart maken. Het Tracébesluit uit 1994 voor de nieuwe weg is maar dertien jaar geldig, dus uiterlijk 2007 moet de eerste schop de grond in.

Doorstroming

De nieuwe N57 – met een lengte van 13,4 kilometer – moet de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De weg loopt over het grondgebied van de gemeenten Middelburg en Veere: vanaf de A58 bij Nieuw en Sint Joosland langs de noordoostkant van Middelburg, via Serooskerke naar Vrouwenpolder. In Middelburg kruist de weg kruist via een aquaduct het Kanaal van Walcheren. De nieuwe N57 loopt grotendeels parallel aan de bestaande weg, bij Middelburg komt de weg aan de noordoostkant voor een betere aansluiting op de A58.

Alternatief

Middelburg heeft haar aangepaste bestemmingsplan dat de nieuwe weg mogelijk maakt al eerder goedgekeurd. In Veere lag dat moeilijker. Die gemeente was al nooit erg enthousiast en de afgelopen maanden kwamen PvdA en GroenLinks met een alternatief wegtracé, dat meer dan het Rijkswaterstraattracé de bestaande weg volgt. Deskundigen hebben het alternatief doorgelicht, maar uiteindelijk koos een meerderheid van de Veerse raad toch voor het oorspronkelijke tracé.

Nu is het wachten op de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de bestemmingsplannen van Veere en Middelburg en de afhandeling van eventuele beroepschriften bij de Raad van State. De projectorganisatie wil begin volgend jaar met de aanbestedingsprocedure beginnen. Dat gebeurt via een voorselectie. Het gaat om een design- en constructcontract.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 148 miljoen euro uitgetrokken voor de reconstructie van de N57. De planning is er nu op gericht om in 2007 te starten met de uitvoering. In 2010 moet de weg klaar zijn.

Reageer op dit artikel