nieuws

Uitstel aanpassing Bouwbesluit 2003 en Woningwet

bouwbreed Premium

den haag – De wijziging van bouwregels schuift een halfjaar op. De aanpassingen in het Bouwbesluit 2003 en de Woningwet treden per 1 juli 2005 in werking. Minister Dekker (VROM) maakt dat maandag bekend in een brief aan de gemeenten.

Zij laat de wijzigingen later ingaan omdat zij vreest dat de parlementaire behandeling later wordt dan 1 januari, de oorspronkelijke invoeringsdatum.

De belangrijkste wijziging in de Woningwet is de verbetering van de handhaving. Burgers worden meer verantwoordelijk voor het laten voldoen van hun gebouw aan de regels. Gemeenten worden verplicht een gemeentelijk handhavingsbeleid voor de bouwregels op te stellen.

In het Bouwbesluit worden specifieke eisen opgenomen aan gebouwen voor kinderopvang om verschil in regels per gemeente op dit punt te voorkomen. De eisen voor onderwijsgebouwen worden ook vereenvoudigd. Daarvoor zal het Bouwbesluit 2003 wijzigen.

Behalve deze periodieke aanpassing zullen ook de Regeling Bouwbesluit 2003, het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning en het aanvraagformulier voor de bouwvergunning worden geactualiseerd. Al deze wijzigingen van de bouwregelgeving zijn nu ook opgeschoven naar 1 juli 2005.

Reageer op dit artikel