nieuws

TNO onderzoekt nieuw ventilatiesysteem voor rookvrije werkplekken

bouwbreed

delft – Met de aanschaf van de stickers rookvrije ruimte, domweg door het roken te verbieden, kost het creëren van rookvrije ruimten slechts een paar tientjes. Sommige werkgevers komen rokers tegemoet met rookruimten.

In de horeca en een aantal zorginstellingen liggen de zaken gecompliceerder. Maar volgens TNO Bouw is blootstelling aan tabaksrook tot minder dan 1 procent dan in de huidige situatie terug te dringen.

De Tabakswet beschermt omstanders tegen overlast en mogelijke schade door meeroken. Sinds 1 januari geeft de Tabakswet iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek. Alleen de horeca heeft uitstel, voor de sector alsnog aan de wet moet gaan voldoen.

Ook over de uitvoering van de wet in zorginstellingen is nog geen eenduidig beleid vastgesteld. Zo ontstond de onderzoeksvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport in hoeverre ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het verminderen van de blootstelling aan tabaksrook.

Simulatietechniek

TNO presenteerde onlangs een toelichting op het onderzoek dat ze samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het ministerie uitvoerde. Met behulp van simulatietechnieken is vastgesteld dat blootstelling van meerokers in de horeca tot minder dan 1 procent is terug te brengen. Daarvoor zijn zogeheten verdringingsventilatiesystemen nodig die de luchtstroming goed beheersen en zo de ongewenste verspreiding van rook beperken. Dergelijke systemen zijn al te vinden in de industrie, laboratoria en ziekenhuizen.

Luchtstromen

Het ventileren van de ruimten geschiedt volgens het onderzoeksinstituut met behulp van gerichte luchtstromen in plaats van gebruikelijke mengsystemen. Bij �verdringingsventilatie� spreekt TNO Bouw van een zogenoemde eerste verbetersprong. Hierbij is het met een gerichte luchtstroom mogelijk een rookpluim snel uit de verblijfsruimte te verdringen.

De tweede verbetering bestaat uit het scheiden van rokers en niet-rokers door een geopende wand waarbij gerichte overstroom met verse lucht vanaf een hoog punt de ruimte van de niet-roker instroomt. Dit voorkomt dat lucht uit de rokersruimte via de doorgang in het niet-rookgedeelte terecht komt.

Volgens TNO Bouw bestaat de uitdaging nu in het ontwerpen van een ventilatiesysteem dat de blootstelling zelfs tot 0,01 procent terug te brengen. Dat blijkt overigens alleen mogelijk door een scheiding van zones voor rokers en niet-rokers in combinatie met een verdringingsventilatiesysteem.

Reageer op dit artikel