nieuws

Rijkswaterstaat: Malafide aannemers haken nu vaker af

bouwbreed

den haag – Het screeningsbureau van Rijkswaterstaat heeft nog geen bouwers uitgesloten bij aanbestedingen, maar weet zeker dat malafide aannemers vaker afhaken. Afgelopen jaar zijn twaalf verdachte aanbestedingen doorgespeeld naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit waaronder het naviduct en de N31. “We letten beter op én slaan sneller alarm.”

Het aparte screeningsbureau van Rijkswaterstaat bestaat nu bijna een jaar. M. Beljaars, directeur Bouw en Markt van Rijkswaterstaat, stond aan de wieg van het bureau en H. van Putten staat aan het hoofd. Naar aanleiding van de bouwfraude is het bureau in het leven geroepen. Het fungeert vooral als herkenbaar meldingspunt voor alle diensten die aanbestedingen signaleren die niet in de haak zijn.

De verschillende diensten hebben het afgelopen jaar enkele tientallen verdachte zaken doorgespeeld. Dat loopt uiteen van aanbestedingen waarop maar één inschrijver reageerde tot aanwijzingen van vooroverleg.

“Maar het kan ook zo praktisch zijn dat je bouwers wel erg lang op de parkeerplaats ziet staan praten. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld afwijkingen of juist overeenkomsten in de inschrijvingen. Of stel dat het bouwbedrijf van de broer van Bin Laden meedoet aan een aanbesteding. Dan wil je daar ook meer over weten alvorens ermee in zee te gaan”, schetst Van Putten een paar voorbeelden waarop het screeningsbureau zal aanslaan.

Galecopperbrug

“We gaan veel sneller tot melding van onregelmatigheden over”, vult Beljaars aan. De enkele tientallen meldingen van de diensten resulteerden in twaalf meldingen bij de NMa.

Het gaat onder meer om diverse onderhoudscontracten, de conservering van de Galecopperbrug en de damwanden langs de N401. Bovendien is twee keer aangifte van misdrijven gedaan bij de politie. De heren willen daar niet meer over kwijt dan dat het gaat om strafbare feiten.

Sinds een paar maanden moeten aannemers volgens de �Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen� extra vragenlijsten invullen bij aanbestedingen. Rijkswaterstaat zal deze regels deze zomer voor alle werken invoeren.

De aanbestedende dienst beoordeelt deze integriteitstoets in eerste instantie zelf, maar ze speelt informatie door als er vreemde zaken aan het licht komen. Dat is tot op heden nog niet voorgekomen en daarom is nog bij geen enkele aanbesteding bureau Bibob van justitie ingeschakeld.

Uitsluiten zal voorlopig alleen gebeuren op basis van een negatief Bibob-advies, maar de kans daarop is niet zo groot.

“Zodra iets vreemds met een aanbesteding aan de hand is, meld je eerder bij de NMa dan bij justitie omdat het meestal om mededingingskwesties gaat”, ondervindt Van Putten uit de praktijk. De drie mensen van het screeningsbureau hebben eens in de paar maanden regulier overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Ze zijn onder de indruk van de systematische manier van werken van de kartelpolitie.

“Wij spelen vermoedens door en het is logisch dat lang niet in alle gevallen een onderzoek wordt begonnen. Feiten en omstandigheden komen allemaal in een database. De informatie komt bovendrijven zodra er ook van andere kanten meldingen binnenkomen of steeds over hetzelfde bedrijf”, beschrijft Beljaars.

Hij bespeurt het begin van een cultuuromslag in de bouwsector maar is ervan overtuigd dat mensen – dus ook aannemers – ook in de toekomst de fout in zullen gaan. “We zijn alerter, dus komt er meer boven water. De tijd dat we iets met de mantel der liefde bedekten is echt voorbij en ook de praktijk van smeren en fêteren behoort, volgens mij, tot het verleden. Wat dat betreft is de aanpak een stuk zakelijker. Van de kant van de bouwers, maar zeker ook van onze kant”, signaleert Beljaars.

Hij vindt het tegenvallen hoeveel  bouwers gebruikmaken van de gedragscode. “Het loopt daar geen storm heb ik begrepen.” Zijn indruk is dat vooral de �grote jongens� zich echt inzetten voor de cultuuromslag.

�Mensen gaan ook in de toekomst de fout in�

Reageer op dit artikel