nieuws

Rijk: 111 miljoen voor reconstructie Limburg

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk stelt tot 2007 een bedrag oplopend tot 111 miljoen euro beschikbaar voor de reconstructie van Noord- en Midden Limburg. Dit geld is alleen bedoeld voor de Ecologische Hoofdstructuur, landbouw en de aanpak van de waterproblematiek.

Andere overheden en marktpartijen moeten de overige projecten, zoals wonen, werken en leefbaarheid bekostigen. De provincie stelt 73 miljoen euro beschikbaar, de waterschappen 18 miljoen euro en de gemeenten 20 miljoen euro.

Twaalf jaar

Dat staat in de afspraken die minister Veerman (landbouw) heeft gesloten met de provincie Limburg. Daarnaast verwachten de partijen dat Europese subsidies 37 miljoen euro bijdragen aan de operatie. Naar verwachting is daardoor 262 miljoen euro te besteden in de eerste vier jaar van het twaalf jaar durende project.

Om de overeenkomst te bezegelen heeft Veerman samen met gedeputeerde G. Driessen een symbolische “Reconstructieboom” geplant. Volgens Driessen gaat het plan om verschillende belangen die één ding gemeen hebben, de belangen van bewoners en gebruikers van het gebied.

Waterprojecten

Van het geld gaat de komende drie jaar 92 miljoen euro naar de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Een bedrag van 48 miljoen is die periode gereserveerd voor waterprojecten. Die moeten worden besteed aan waterconservering en verdrogingsbestrijding. De aandacht is specifiek gericht op beken met een ecologische functie. De beide waterschappen zetten zich in voor het beekherstel.

Projecten die landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme, wonen werken en leefbaarheid mogen niet van de Rijksbijdrage worden gefinancierd. Dat geldt ook voor de natuur buiten de hoofdstructuur. De gemeenten en provincie moeten hiervoor zelf geld vinden.

Reageer op dit artikel