nieuws

Platte daken: een slapende bom

bouwbreed

Prof.ir. Frits Scheublin, hoogleraar Uitvoeringstechniek van de TU Eindhoven, schreef in Cobouw dat de Tweede Kamer wel zou willen weten waarom de situatie rond platte daken minder alarmerend is dan aanvankelijk werd gedacht en wat er met de 10.000 daken is gebeurd die nu niet meer als riskant worden gekenmerkt. Naar aanleiding hiervan stelde Antoinette Vietsch vragen aan de minister.

Uit dit artikel blijkt dat ook hij de leden van de Tweede Kamer onderschat. De leden zullen dit helemaal niet willen weten. Zij houden niet van overbodige bureaucratie.

De leden van de Tweede Kamer waren destijds dan ook uitermate verbaasd dat de minister de gemeenten opdracht heeft gegeven alle eigenaren van een gebouw met een plat dak aan te schrijven. Zeker omdat deze brief leidde tot opschorting en dreigende opzegging van inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen totdat de verzekeraars nieuwe constructieberekeningen kregen en de daken door een erkend constructiebureau waren gecontroleerd.

Collega Hofstra, een civiel ingenieur, stelde in het afgelopen overleg met de minister over handhaving van de bouwregelgeving terecht de vraag hoe de daken kunnen bezwijken door ophopend water: moet een architect/constructeur geen rekening houden met de hoogte van de opstaande rand en de daardoor mogelijke waterophoping? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk dat of de berekening of tekeningen bij de bouwvergunningsaanvraag niet deugdelijk waren of dat de bouw niet conform de vergunning is uitgevoerd. In beide gevallen een overtreding die eerder had moeten worden geconstateerd door de betreffende gemeente.

Zelf heb ik de minister gevraagd of zij na deze actie ook alle eigenaren ging laten aanschrijven van panden met een schuin dak waarbij de dakgoot buiten de gevellijn is geplaatst: door bladeren in de goot zou immers de goot vol water kunnen komen te staan en dan zou de goot door het gewicht wel eens kunnen afbreken en op een toevallige voorbijganger kunnen vallen? Enigszins aarzelend antwoordde de minister dat zij dat niet van plan was.

In het overleg gaf de minister ook aan dat het ministerie van VROM een tv-campagne was begonnen tegen beunhazen. De spotjes waarbij water uit de gaskraan in de keuken komt, bleken voorlichtingsspotjes te zijn waarbij huiseigenaren werden gewaarschuwd niet aan gasleidingen te knoeien. Dat had ik er dus niet uitgehaald.

Vandaar dat een nieuw tv-spotje over het gevaar van bladeren op platte daken, zoals door prof. Scheublin wordt voorgesteld, mij geen goed idee lijkt. Ik heb de minister voorgesteld dat zij de Libelle of de Margriet een interview geeft waarbij zij uitlegt dat bladeren op daken moeten worden verwijderd en waarbij zij mogelijk ook nog andere bouwkundige zaken aan de orde stelt. Dit heeft vermoedelijk meer impact en is gratis. Helaas heeft zij deze suggestie niet overgenomen.

Geen spotje maar interview in damesblad

Reageer op dit artikel