nieuws

Opdrachtgever hoeft bouwer niet uit te sluiten

bouwbreed Premium

den haag – Aanbestedende diensten worden niet verplicht om bouwbedrijven die zich te laat bij kartelwaakhond NMa hebben gemeld, uit te sluiten van overheidsopdrachten.

Minister Brinkhorst (economische zaken) voelt er niets voor om de overheidsdiensten op te dragen hoe om te gaan met aannemers die onvoldoende schoon schip hebben gemaakt, zegt hij in een gesprek met Cobouw. “Ik ga geen algemene maatregel afkondigen. De aanbestedende diensten moeten zelf bepalen of een bouwer wordt uitgesloten.”

De bewindsman verwacht dat de bouwministeries aannemers daadwerkelijk gaan passeren. “Bedrijven die zich niet tijdig bij de NMa hebben gemeld, zouden zich nu in ieder geval zeer ongemakkelijk moeten voelen”, stelt Brinkhorst.

Tot 1 mei kon de aannemerij schaduwboekhoudingen en ander bewijs van bouwfraude inleveren bij de mededingingsautoriteit NMa. Ruim vierhonderd bouwers gaven gehoor aan die oproep. Een kleine honderd meldden zich pas na de deadline. Zij lopen, met de bouwers die helemaal verstek lieten gaan, kans jaren verstoken te blijven van overheidsopdrachten.

Brinkhorst wil over een jaar inventariseren hoeveel zwijgende bouwbedrijven exact geweigerd zijn bij aanbestedingen. “Ik denk dat het aantal significant zal zijn. Dat hoop ik eigenlijk ook, want dat zou bewijzen dat het gedrag van de aanbestedende diensten veranderd is.”

Dat de bouw momenteel verlamd is door de dreigende boeteregen van de NMa, beseft Brinkhorst maar al te goed. De vijf grootste bouwondernemingen van Nederland hebben hem onlangs nog in een persoonlijk onderhoud gevraagd het proces te versnellen, aldus Brinkhorst. “Ik heb er bij Kalbfleisch van de NMa op aangedrongen spoed te betrachten, maar er ligt nu heel veel materiaal op zijn bureau. Dat kost tijd. De NMa heeft alle ruimte om onderzoek te plegen daar waar nodig.”

Waarschijnlijk eind dit jaar deelt de kartelautoriteit nieuwe boetes uit aan de bouw. Dat daarbij ook de grote megaprojecten hsl en de betuwelijn aan de beurt komen, verbaast Brinkhorst geenszins. “Als kleine projecten beboet worden, waarom grote werken dan niet?”

Enigszins verrast was de minister wel door uitlatingen van Kalbfleisch over de klokkenluidersregeling. De topman van de NMa liet onlangs weten dat het Rijk klokkenluiders zoals Ad Bos, financieel zou moeten steunen.

“Ik begrijp wel dat hij er zo over denkt, maar Kalbfleisch is niet ingehuurd om te oordelen over algemeen beleid”, reageert Brinkhorst.

Hij staat op zich wel open voor een klokkenluidersregeling, maar zegt in het geval van Bos zich terughoudend te moeten zijn. “Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Dat maakt het lastig. Als mens heb ik echter respect voor iemand die buiten de boot stapt. Dat heb ik Bos ook persoonlijk laten weten.”

Onenigheid bestaat er tussen Brinkhorst en Kalbfleisch ook over het toestaan van bouwcombinaties. De NMa ziet geen reden ze te verbieden; de minister is daar nog niet zo zeker van en heeft een nieuw onderzoek gelast. “Ik geef toezichthouders wel bevoegdheden, maar ik moet verantwoordelijk blijven voor het algemeen beleid. Daarom onderzoek ik, misschien tegen de zin van de NMa in, bouwcombinaties. Ik kan er uiteindelijk door de Kamer op worden afgerekend. Kalbfleisch niet.”

Reageer op dit artikel