nieuws

Onderzoek en geld voor inrichting openbare ruimten

bouwbreed

amsterdam – Onderzoek moet uitwijzen hoe de inrichting van collectief gebruikte ruimtes in openbare gebouwen kan worden verbeterd. Ter stimulering van onderzoek heeft Premsela, de stichting voor Nederlandse Vormgeving, een subsidieregeling in het leven geroepen.

De organisatie trekt jaarlijks 100.000 euro uit. Van dat bedrag kunnen verschillende projecten worden gesubsidieerd. Het gaat om exposities die laten zien hoe de openbare ruimtes van bijvoorbeeld politiebureaus, ziekenhuizen en stadhuizen kunnen worden heringericht, dan wel om het organiseren van ontwerpwedstrijden, publicaties en audiovisuele producties. Per project kan maximaal 20.000 euro subsidie worden verstrekt. Premsela werkt samen met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De nieuwe subsidieregeling richt zich op interieurontwerpers en opdrachtgevers. “Ook komen projecten in aanmerking waar multidisciplinaire teams aan werken”, aldus een toelichting. “De regeling kan zo initiatieven stimuleren waarbij ontwerpers samenwerkingsverbanden aan gaan met maatschappelijke organisaties, onderwijs of de technologische sector.”

Volgens een woordvoerder van Premsela schort het aan voldoende kwaliteit in openbare gebouwen, die vaak met geld van de overheid zijn ingericht. “Het is een soort niemandsland. Met die nieuwe regeling kunnen we de gebouwen nu aanpakken.”

De belangstelling om aan de slag te gaan met de subsidie is volgens hem groot. Vooral de zorgsector, maar ook bibliotheken en de overheid hebben interesse getoond om iets aan inrichting te gaan doen. Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen tot 1 oktober worden ingediend. Een adviescommissie buigt zich over de aanvragen en brengt verslag uit aan het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels