nieuws

Nieuwe VAR kost zzper miljoenen

bouwbreed Premium

den haag – Het wetsvoorstel van minister De Geus (sociale zaken) waarin de status van zelfstandigen zonder personeel wordt geregeld, leidt tot een lastenverzwaring van 2,2 miljoen euro. Dat zegt de Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel (VZZP).

Volgens het voorstel moeten zzp�ers elk jaar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Opdrachtgevers die zzp�ers inhuren met een VAR-verklaring hoeven geen premies en belastingen af te dragen.

De Belastingdienst geeft nu ook al VAR-verklaringen af, maar in de praktijk komt het dikwijls voor dat uitkeringsverstrekker UWV de zzp�er niet als zelfstandige beschouwt. Gevolg is dat opdrachtgevers en zzp�er worden geconfronteerd met naheffing van loonbelasting of sociale premies.

De VZZP noemt het positief dat nu eindelijk duidelijkheid komt over de status van de zzp�er. Bezwaar maakt de belangenvereniging echter tegen verkorting van de geldigheidsduur van de VAR-verklaring, van twee naar één jaar.

“Een dergelijke �vergunning om te mogen ondernemen�, staat haaks op dynamiek en continuïteit die eigen is aan ondernemerschap”, vindt VZZP-directeur N. Schouten. “Bovendien leidt de verzwaring van de aanvraagprocedure tot een lastentoename van 2,2 miljoen euro. De rekening komt bij de kleinste bedrijven in ons land: de zelfstandigen zonder personeel.”

Reageer op dit artikel