nieuws

Nieuwe afspraken NMa en justitie over bouwfraude

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit en justitie sluiten binnenkort een nieuw convenant over de afhandeling van de bouwfraude. De afspraken moeten duidelijk maken wie welke informatie als bewijs mag gebruiken.

Dat zei minister Donner (justitie) in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de bouwfraude. “Er worden nu afspraken gemaakt over hoe de vloed aan zaken wordt afgehandeld”, aldus Donner. De Tweede Kamer nam ook een motie aan die vraagt om afspraken tussen de Belastingdienst en de NMa over uitwisseling van gegevens. Het kabinet gaat onderzoeken of dat mogelijk is binnen de wet.

Volgens Donner hebben de reeds bestaande afspraken tussen Justitie en de NMa alleen betrekking op het omgaan met informatie. Nu echter de afwikkeling van de onderzoeken van beide instanties op stoom komt, is het nodig daarover een convenant te sluiten. Immers kunnen verdachten niet twee keer op basis van dezelfde informatie worden aangepakt. “Het spreekt vanzelf dat valsheid in geschrifte moet worden aangepakt. Maar daar zit geen �kantje mededinging� en een �kantje strafrecht� aan”, verklaart Donner de komende afspraak.

Klokkenluiders

Donner gaat verder de regelingen voor klokkenluiders in Europa in kaart brengen en de rechtspositie van klokkenluiders onderzoeken. Hij doet dat op basis van een motie van CDA�er J. Atsma, medeondertekend door VVD, D66 en SGP. Een verzoek van GroenLinks om een klokkenluidersregeling ontraadde hij. Zijn collega van sociale zaken De Geus heeft de SER om advies gevraagd over een dergelijke regeling en het lijkt Donner niet wenselijk als elke minister zijn eigen voorziening maakt. De Tweede Kamer heeft de motie van GroenLinks uiteindelijk weggestemd.

Reageer op dit artikel