nieuws

Maastricht overweegt bouw kantoren in Lambertuskerk

bouwbreed

maastricht – De monumentale Lamberttuskerk in Maastricht kan prima dienen om er kantoren in te vestigen, meent initiatiefnemer voor dit idee woningcorporatie Servatius. Het middenschip van deze Sacre Coeur van Maastricht kan in de plannen van Servatius fungeren als lezingen- en concertruimte.

Dit is een van twee plannen voor de herbestemming waaruit de gemeente een keuze maakt.

Het andere plan is bedacht door Hamers Voorvelt Nijssen architecten. Die willen er een monumentale overdekte begraafplaats met ruimte voor een Lambertuskapel realiseren. In de ruimte van de begraafplaats is plaats voor grafmonumenten, grafnissen, tombes, urnen en gedenkstenen.

Voor de kerk waren acht plannen ingediend. De gemeente en het bisdom Roermond hebben daar samen de twee genoemde ideeën uit gehaald. Deze worden de komende zes maanden verder uitgewerkt, waarna een definitieve keuze volgt.

Een van de uitgangspunten van het bisdom was dat de nieuwe bestemming niet te buitenissig mag zijn, zoals een discotheek. De gemeente stelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Alle plannen zijn aan deze eisen getoetst, waarna genoemde twee ideeën als de best haalbare eruit sprongen.

De voorgestelde initiatieven gaan uit van een gerestaureerd gebouw. De kosten van de restauratie zijn begroot op 4,8 miljoen euro. De gemeente hoopt dit geld via overheidssubsidies bij elkaar te sprokkelen.

Reageer op dit artikel