nieuws

Loosdrecht wacht met smart op bouwprojecten

bouwbreed

loosdrecht – Projecten die maar niet van de grond willen komen of stilliggen wegens gebrekkig bestuur. Er zit maar weinig schot in de bouwplannen die al geruime tijd in Oud-Loosdrecht op stapel staan. Maar er gloort inmiddels wel hoop voor de miljoenenprojecten van de ontwikkelaars Fortis en Situs.

De eerste hoopt eind volgend jaar te beginnen met het geven van een daverende impuls aan het wat armoedig ogende watersportcentrum Ottenhome, dat na een bouwproces van zo�n twee jaar, in 2007 geheel gemoderniseerd de 350.000 recreanten per jaar moet zien vast te houden. Het project betreft het slopen van het merendeel van de bestaande bebouwing en alle steigerwerken.

Fortis ontwikkelt in de Loosdrechtse Plas een nieuwe jachthaven met ongeveer 85 ligplaatsen en een nieuwe landtong voor de bouw van woningen. Van de bestaande onderkomens blijven het restaurant en drie woningen overeind. De nieuwbouw beoogt 34 huizen, een pand voor commercieel gebruik en een watersportcentrum met nog eens vier appartementen op het dak. Het huidige parkeergedeelte verandert in water, waardoor de plas naar de weg wordt gebracht.

Met het project gaat ook de aanleg door van een tweede smalle vaarverbinding, een zogeheten heul, van de grote plassen naar de Vuntusplas, waarmee lange wachttijden voor de watertoerist tot het verleden behoren. Het plan wordt in september aan de bevolking gepresenteerd.

Bouwer Situs staat klaar om nog dit jaar de eerste paal voor het nieuwe dorpscentrum, met een investeringsniveau van 12 miljoen euro, de grond in te jagen. Een project met veel allure, dat Loosdrecht als toeristische trekpleister prominent op de kaart moet zetten. Enkele direct omwonenden hebben het plan uit 2001 (dat destijds door een meerderheid van de bevolking met applaus werd ontvangen) vooralsnog echter weten te traineren. Het wachten is op een uitspraak van de Raad van State.

Jachthaven de Uitkijk van J. van der Meulen, die het dorpscentrum naast zich krijgt, is niet blij met de in het project opgenomen woonpier en dreigt de gemeente met een miljoenenclaim als de gepresenteerde plannen worden uitgevoerd. Projectleider J. Alkema: “Wij hebben het project al verder bij zijn bedrijf weggeschoven dan strikt noodzakelijk is, en dus zijn wij voldoende aan zijn belangen tegemoet gekomen. Het houdt een keer op, het plan wordt onuitvoerbaar als Van der Meulen helemaal z�n zin krijgt.”

Wethouder W. Neef beaamt dat de her- en nieuwbouwperikelen in Loosdrecht een beetje de pan uitrijzen. Dat geldt bijvoobeeld ook voor het het inmiddels veelbesproken Najade-project. Dit half afgebouwde plan voor tien luxe hotelappartementen ligt al ruim een jaar plat. De gemeente verleende onterecht vergunning, want hotelappartementen verwijzen naar een hotel en díe voorziening is in de directe omgeving nergens te bekennen.

Een wisseling van projectontwikkelaar door een faillissement maakte de kwestie extra ingewikkeld. Peyton Place aan de Plas: elkaar tegensprekende partijen vertroebelen het zicht op �de waarheid�, of men houdt elkaar de hand boven het hoofd. De zaak verkeert in een ernstige impasse. Neef denkt eraan het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de appartementen wel permanent bewoond mogen worden. “Dat is een mogelijkheid, ze liggen namelijk binnen de zogenoemde rode contour en daarin heeft de gemeente beleidsvrijheid.”

Najadebouwer WBC, één van de schuldeisers, heeft nog geen cent ontvangen. E.Groenen van het bouwbedrijf wil er niet veel over zeggen: “We proberen er in goed overleg uit te komen, er moet een constructie worden bedacht die zorgt voor voortgaande bouw. De bal ligt bij hypotheekverstrekker SNS.”

Maar de bank verklaart als financier slechts op afstand betrokken te zijn bij Najade. Op dit moment onderhandelt SNS met de curator en overige partijen over de verkoop van het object. “Hierbij is duidelijkheid over de bouwvergunning cruciaal”, zegt een woordvoerder van de bank.

Via een aan de betonnen constructie gespijkerde boodschap van een van de �halve� villa�s laat de bouwer van Najade in niet mis te verstane bewoordingen weten dat er met het bedrijf niet valt te spotten: “Hier oefent WBC haar retentierecht uit”, valt er voor een ieder te lezen.

Gezelligheid

De gemeente Wijdemeren waaronder Loosdrecht sinds de laatste herindeling ressorteert, wil met de omvangrijke plannen van Situs en Fortis het povere voorzieningenniveau opkrikken ten faveure van de recreant. Toeristen blijven namelijk weg, die moeten opnieuw gelokt. En dat blijkt al jaren een hele toer. Inwoners van Oud-Loosdrecht weten er alles van: de gezelligheid is weg, winkeltjes zijn ook allang verdwenen en de Duitsers en de Belgen, die in het verleden het dorp overspoelden, hebben overduidelijk hun bakens naar elders verzet.

Kortom, er valt niks meer te beleven. �s Avonds kun je een geweer afschieten, zo stil is het, mopperen ze aan de Oud-Loosdrechtsedijk. De Loosdrechtse Plassen zijn weliswaar een eldorado voor de watersporter, voor de dagelijkse boodschappen kunnen ze er niet terecht. Met het Situsplan hopen burgers dat er opnieuw leven in de brouwerij komt.

Reageer op dit artikel