nieuws

Lochem moet rioolwerk gunnen aan Van der Horst

bouwbreed

utrecht – De gemeente Lochem heeft niet hard kunnen maken dat bouwbedrijven Van der Horst en Meijsen Groep vooroverleg hebben gevoerd bij de aanbesteding van een rioolwerk eerder dit jaar. Tot die conclusie komt de Raad van Arbitrage.

Joost Zwaga

De arbitrageraad meent dan ook dat Lochem Van der Horst, als laagste inschrijver, ten onrechte heeft uitgesloten voor gunning van het project. De gemeente moet het werk nu aan de Varikse aannemer laten of een nieuw bestek maken.

In eerste instantie kwam de Raad van Arbitrage nog tot de conclusie dat er wel prijsafspraken zijn gemaakt en dat de gemeente daarom het volste recht had om Van der Horst te passeren. Na het horen van diverse getuigen komen de arbiters in hoger beroep echter tot het oordeel “dat het vermoeden dat er sprake is geweest van verboden vooroverleg tussen Van der Horst en Meijsen voldoende is weerlegd”.

Beide bouwondernemingen hebben altijd ontkend dat zij voorafgaand aan de aanbesteding de koppen bij elkaar hebben gestoken. Dat er enige overeenkomsten in hun offertes bestaan, komt doordat bij dezelfde onderaannemers prijzen zijn opgevraagd. De Raad van Arbitrage vindt die verklaring “aannemelijk”.

Wethouder A. Pompe van de gemeente Lochem reageert gelaten op het vonnis. “Als de arbiters tot deze uitspraak komen, moeten wij als gemeente ook zo dapper zijn om Van der Horst het werk te gunnen”, aldus Pompe. Voor het maken van een nieuw bestek is hij geen voorstander. “Dat zorgt alleen maar voor vertraging”. Het werk moet voor het einde van dit jaar gereed zijn.

Over de prijs die wordt betaald, hoeft Lochem niet in te zitten. Van der Horst legde een aanneemsom van 282.000 euro op tafel. De raming van de gemeente bedroeg 613.000 euro. “De vraag is of we daar blij mee moeten zijn”, zegt Pompe. “Het zijn voor aannemers onmogelijke prijzen, daar kunnen ze niet van leven. Wij als opdrachtgevers mogen daar ook wel eens aan denken.”

Van der Horst hoopt op een snelle gunning van het werk. Van het indienen van een schadeclaim is geen sprake, aldus Van der Horst.

Reageer op dit artikel