nieuws

Leiden legt financiële basis voor ruim duizend nieuwbouwhuizen

bouwbreed

leiden – Leiden kan daadwerkelijk met vernieuwen beginnen. Een overeenkomst tussen de gemeente en woningcorporatie Portaal om gezamenlijk 200 miljoen euro te investeren maakt nieuwbouw/renovatie van 1300 woningen mogelijk.

De corporatie investeert 50 miljoen euro in de herontwikkeling van de Diamantlaan waar een woonzorgzone moet ontstaan met 400 levensloopbestendige woningen. Daarnaast zal zij (financieel) zorgdragen voor vernieuwingen aan de Oranjegracht/Waardgracht waar 230 woningen een grondige renovatie wachten. Ook hier is een woonzorg-zone bedacht (100 woningen). Investering: 17 miljoen euro. Voor beide herontwikkelingen is overeengekomen dat de corporatie de grond onder de woningen om niet verkrijgt. In ruil daarvoor bouwt de corporatie een ondergrondse parkeergarage.

Bovendien investeren Portaal en de gemeente Leiden gezamenlijk ruim 140 miljoen euro in het nabij de Groenoordhallen gelegen EWR/Slachthuisterrein waar 700 nieuwe woningen moeten komen. Eind dit jaar wordt begonnen met de sanering van dit voormalig bedrijventerrein. De Willem de Zwijgerlaan, een drukke vierbaansweg, wordt deels ondertunneld. Portaal krijgt eveneens de mogelijkheid om circa 80 sociale huurwoningen te bouwen op een nog nader te bepalen lokatie.

Passiviteit

Portaal is de eerste corporatie waarmee Leiden tot een financieel akkoord is gekomen om zo wijken te revitaliseren. De overeengekomen financiële basis maakt volgens L. de Boer, regiodirecteur woningstichting Portaal, “een einde aan een lange tijd van passiviteit”.

De herstructurering wordt mede gefinancierd uit de opbrengsten van de erfpacht. Portaal betaalt voor 664 woningen die het in erfpacht heeft en waarvan de contracten moeten worden herzien 18.000 euro per kavel. Dat geld komt in een gezamenlijk fonds waarover beide partijen gelijke zeggenschap krijgen.

Reageer op dit artikel