nieuws

Klassieke polder maakt plaats voor moeras en bos

bouwbreed Premium

den haag – Het klassieke polderlandschap tussen Zoetermeer en Leidschenveen maakt in 2008 plaats voor moeras, bos, dijken, open water en wandel- en fietspaden. “Ontwikkelingsplanologie met groen in plaats van rood”, zegt gedeputeerde Marnix Norder.

Acht partijen zijn betrokken bij de plannen voor de Nieuwe Driemanspolder. De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg; hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland, waterschap Wilck en Wiericke, provincie Zuid-Holland en ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “Alle partijen hebben een groene blik”, zegt Norder.

Met die groene blik was het vier jaar geleden wel anders gesteld. Een deel van de partijen wilde een Chinees themapark in de 300 hectare grote polder. Maar politiek Den Haag stak daar een stokje voor. De plannen waren in strijd met de visie van VROM die de Driemanspolder ziet als buffergebied tussen Vinex-locatie Leidschenveen en Zoetermeer.

Het nieuwe plan omvat een wateroppervlakte van 90 tot 150 hectare en kilometers lange fiets- en wandelpaden. De tientallen woningen aan de rand van de polder blijven staan, beschermd door kaden.

Behalve voor de Driemanspolder liggen er plannen voor recreatieve en ecologische stroken in Potteveen en Roeleveen (circa 65 hectare). Norder: “We willen een kwalitatief hoogwaardig gebied waar mensen kunnen wandelen, fietsen, kanoën en paardrijden.”

Ook krijgt de polder de functie van buffer voor wateroverlast in de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de kanalen en sloten in de omgeving overtollig water eens per tien jaar niet kwijt kunnen.

Wateropvang

Om overstromingen e voorkomen kan het extra water door middel van nieuwe kanalen en uitgebreide sloten worden afgevoerd naar de Driemanspolder. Dit vergt herstel en uitbreiding van sluisjes en gemalen, de bouw van een aquaduct en kleine bruggen. Deze bouwwerken drukken het zwaarst op de begroting.

Norder verwacht dat de inrichtingskosten voor de Nieuwe Driemanspolder 25 miljoen euro bedragen. De financiering is voor 90 procent rond. Alle partijen dragen een steentje bij; de provincie ruim 3 miljoen euro, de waterschappen 50 procent van het bedrag.

Het Rijk draait op voor 85 procent van de grondverwervingskosten. De waterschappen voor de resterende 15 procent. Zo�n 40 van de 400 hectare is nu verworven. Niet alle boeren zijn happig hun grond af te staan, maar Norder verwacht “dat we er samen uitkomen”.

De gedeputeerde hoopt dat in 2006 de eerste schop de grond in kan. De ontwikkeling van het gebied duurt circa 2 jaar.

Reageer op dit artikel