nieuws

Izeboud: Bevries te hoog salaris corporatiedirecteur

bouwbreed Premium

hilversum – Het salaris van een corporatiedirecteur moet worden bevroren als hij of zij te veel verdient. Dat adviseert de commissie Izeboud. Op die manier wil de werkgroep van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes het inkomen van de bestuurder in overeenstemming brengen met de nieuwe richtlijn die is opgesteld.

Om de hoogte van het salaris van een directeur te bepalen heeft de commissie een regeling opgesteld. Hierbij worden negen niveaus onderscheiden. Afhankelijk van de omvang van de corporatie, de bouwopgave van de instelling en de omvang en aard van de vastgoedportefeuille is een bepaald niveau op een corporatiebestuurder van toepassing.

De regeling gaat de oude vervangen die na vier jaar niet meer actueel is. Door de vele fusies van de afgelopen jaren zijn instellingen ontstaan die veel groter zijn geworden dan destijds werd verwacht. Daarbij komt dat volgens Izeboud kleine corporaties niet goed uit de voeten konden met het oude systeem. Een directeur van een woningcorporatie verdient volgens de nieuwe waarderingsmethode minimaal 41.832 euro en maximaal 211.543 euro.

Prestatieloon

Als het aan Izeboud ligt, wordt maximaal 30 procent van het salaris van een corporatiebestuurder afhankelijk van de prestaties die de bestuurder levert. Als de van te voren vastgelegde doelen niet worden gehaald, dan vervalt een deel van het salaris. Hierbij geldt: komt de directeur de afspraken niet na, dan wordt de bestuurder op basis van de vorderingen gekort op het variabele deel van de beloning.

Voor deze werkwijze moet de raad van commissarissen in het vervolg concrete afspraken maken met de directeur. Daarbij moeten zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen worden gesteld. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de corporatie zorgt dat binnen twee jaar 70 procent van de huurders uit de belangrijkste doelgroep van de sociale huisvester bestaat.

Reageer op dit artikel