nieuws

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 ingekort

bouwbreed Premium

den haag – Het investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2005-2009 is gekort met 51 miljoen euro. De bezuiniging komt voort uit de voorjaarsnota. De budgetten komen voor gemeenten wel iets hoger uit dan bij de vorige verdeling van dit budget, omdat nu ook geld voor de aanpak van lucht- en bodemvervuiling is meegeteld.

Dat blijkt uit de herberekening van overheidsinvesteringen naar aanleiding van de bezuinigingen uit de voorjaarsnota. Minister Dekker heeft de cijfers per gemeente voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing naar de Tweede Kamer gestuurd.

De verdeling is nog voorlopig, maar wordt begin 2005 definitief. Dan gaat het kabinet de financiële verplichting aan na het accorderen van de meerjaren ontwikkelingsprogramma�s van de lagere overheden.

Dekker had in maart nog 1,1 miljard euro beschikbaar. Met de doorberekening van bijdragen voor luchtkwaliteit en bodemverontreiniging groeit het budget naar 1,3 miljard euro.

De grote steden krijgen van het budget het meest en gaan er met de bijdrage, ondanks de bezuiniging ogenschijnlijk miljoenen op vooruit. Dat komt door de bijtelling van lucht- en bodemsaneringsgelden. Zo krijgt Amsterdam volgens de nieuwe verdeling 217 miljoen euro, terwijl in maart een bijdrage van 208,5 miljoen euro was gereserveerd.

Voor de luchtvervuiling is in de vier jaar looptijd van ISV-2 zo�n 32 miljoen beschikbaar. De aanpak van de bodemvervuiling is berekend op een bijdrage van 153 miljoen euro. Dit bedrag kan zelfs iets lager uitvallen. Nog niet alle provincies en gemeenten hebben de inventarisatie van de bodemverontreiniging rond. Zij hebben hiervoor de tijd tot 1 november 2004. Zij kunnen dan nog extra bodembudget krijgen, maar het maximum hiervoor is gesteld op 11,8 miljoen euro.

Bodemsanering

Voor de bodemsanering komt nog een budget beschikbaar van 168 miljoen euro uit het potje van de Vierde nota ruimtelijke ordening actualisering (Vinac), maar dit geld wordt op een later moment verdeeld.

Het overzicht is ook naar de dertig grootste gemeenten en de provincies gestuurd. Zij kunnen rekening houden met de bijdrage bij het opstellen van hun meerjaren ontwikkelingsprogramma�s, respectievelijk de verdeling van het geld over gemeenten.

De lagere overheden kunnen binnen het budget eigen voorkeuren bevoordelen. Gemeenten stellen deze zelf vast en provincies kunnen beargumenteerd een andere besteding aan gemeenten toedelen.

Reageer op dit artikel