nieuws

Integriteit moet permanent tussen de oren zitten

bouwbreed

den haag – Integer handelen hoort bij overheidsinstellingen permanent tussen de oren te zitten. Vooral bij gemeenten lijkt dat nu nog niet het geval. In het najaar gaat minister Remkes (binnenlandse zaken) met gemeenten, provincies, waterschappen en het Nederlands Politie Instituut spreken om tot een beter integriteitsbeleid te komen.

Het kabinet heeft daar vrijdag over gesproken. Uit de resultaten van een onlangs uitgevoerde inventarisatie blijkt dat ministeries, politiekorpsen, uitvoerende diensten en provincies vrijwel allemaal een integriteitsbeleid voor ambtenaren voeren. Bij twee op de drie gemeenten en iets meer dan de helft van de waterschappen bestaat een beleid voor politieke ambtsdragers. Een op de vijf gemeenten en een op de zeven waterschappen geeft aan een actief integriteitsbeleid te gaan voeren.

Bij de meeste instellingen is al een gedragscode van kracht. Daarin staat vaak ook een richtlijn over het geven of aannemen van geschenken. Het overzicht van nevenactiviteiten wordt het meest geactualiseerd door provincies, politiekorpsen en uitvoerende diensten.

“Integriteit is geen vanzelfsprekendheid”, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. De instellingen moeten daar zelf aan werken, maar kunnen voor hulp aankloppen bij het ministerie.

Reageer op dit artikel