nieuws

Innovaties blijven ook in ARW mogelijk

bouwbreed

den haag – Het Aanbestedingsreglement Werken vormt geen belemmering voor innovaties in de bouw. Dit zeggen topambtenaren van Rijkswaterstaat in reactie op de kritiek vanuit de bouw op de overigens nog steeds niet gepubliceerde nieuwe regels.

De directeur Bouw en Markt van Rijkswaterstaat M. Beljaars is er helder over in Bouwnieuws: “Alternatieve aanbiedingen worden in de meeste situaties serieus genomen.” Bovendien blijft overleg tussen opdrachtgever en inschrijver ook onder de nieuwe regels mogelijk. “Voor innovatie en creatieve inbreng is individueel overleg nodig tussen bedrijven en aanbesteder. Dit kan zolang de contacten schriftelijk worden vastgelegd en achteraf te controleren zijn”, aldus Beljaars.

Samen met zijn baas directeur-generaal B. Keijts reageert hij in Bouwnieuws op de toenemende kritiek op het ARW 2004. Met name vanuit Vianed is de vrees uitgesproken dat innovaties tot het verleden gaan behoren omdat het indienen van alternatieven nog strikter wordt omschreven dan in het Uniform Aanbestedingsreglement. Vianed-voorzitter J. Rothweiler vond dat vreemd, vooral omdat tegelijkertijd de bouw wordt opgeroepen te vernieuwen.

Keijts en Beljaars verbazen zich overigens hogelijk over de kritiek vanuit de bouw. Vooral de kritiek dat het ARW zonder inspraak vanuit de bouw is opgesteld, vinden zij onbegrijpelijk. De overheid heeft in hun visie nu eenmaal een eigen verantwoordelijkheid.

“De bouwenquête toonde aan dat aannemers teveel invloed hadden op de spelregels en de belangen van de publieke opdrachtgever. Dat de Kamer haar eigen verantwoordelijkheid benadrukt als publieke opdrachtgever, is begrijpelijk. De bouw is geconsulteerd. Nu moet de sector de verantwoordelijkheid van de overheid accepteren en nagaan hoe we weer gezamenlijk in gesprek kunnen komen. We kunnen niet alles met elkaar regelen”, aldus Keijts.

Gedragscode

De gedragscode in de bouw speelt voor de topambtenaren wel degelijk een grote rol. Niet zozeer in de selectie, maar wel voor de gunning. “Voor de selectie van aannemers maakt de gedragscode niet uit. Dat kan niet met het oog op buitenlandse aannemers. Toch kijkt Rijkswaterstaat naar bedrijven die geen code hebben ondertekend. We vragen dan vaak advies aan Bureau Bibob. Dat advies betrekken we bij de afweging van gunning”, stelt Beljaars.

Keijts zou het overigens maar raar vinden als er aan het eind van het jaar nog bedrijven zijn die de code niet hebben ondertekend. Maar nog belangrijker vindt hij of bedrijven ook daadwerkelijk schoon schip hebben willen maken. “Een bedrijf dat over de schreef is gegaan en toch niet de schaduwboekhouding bij de NMa heeft ingeleverd, plakt zichzelf een etiket op. Die mogen duimen draaien.”

De heren zijn er geen voorstander van zich specifiek te richten op het midden- en kleinbedrijf in de bouw. “Wij zijn niet de hoeders van de markt”, heet het. Toch hebben de kleinere bedrijven wel kansen. Met name bij onderhoud hebben die volop ruimte.

Reageer op dit artikel