nieuws

Horizon

bouwbreed

Daar waar de lucht het land ontmoet bevindt zich de horizon. Deze scheiding heeft eigenschappen toegedicht gekregen die best opvallend zijn. De horizon is namelijk ver weg, zover dat de blik van het oog raakt aan de aardbol. Natuurkundig is de horizon een strakke lijn. Maar zeker in het vlakke deel van Nederland zie je […]

Daar waar de lucht het land ontmoet bevindt zich de horizon. Deze scheiding heeft eigenschappen toegedicht gekregen die best opvallend zijn. De horizon is namelijk ver weg, zover dat de blik van het oog raakt aan de aardbol. Natuurkundig is de horizon een strakke lijn. Maar zeker in het vlakke deel van Nederland zie je er toch meer in.

Aan de kust meen je kijkend over zee vaak een schip aan de horizon te zien. Op het land is wat je horizon noemt doorgaans getekend door bomen, kerken of andere bebouwing. De horizon biedt vastigheid in het blikveld ook al beweegt degene die kijkt. Bovendien gaat houvast uit van de idee dat er ook in de verte iets is. Tenminste in een vlak land, bosbewoners vinden steun aan andere zaken. Maar ook in Nederland is de horizon langs de aardbol anders dan de horizon als scheidslijn van land en lucht. Die komt dichterbij langs de contouren van bebouwing of bomenrijen langs de weg. Dat biedt nog steeds houvast. Soms gaat dat houvast helaas verloren.

Rijdend op een ochtend door het zonbeschenen Groene Hart op de provinciale weg langs Benthuizen naar de A12 gaat de blik ver weg over weilanden met boerderijen, langs dorpen en vaarten. Een nieuwbouwwijk komt van veraf dichterbij. En dan vormt zich onder de speelse horizonlijn een andere lijn. Een strakke lijn, een lijn die onverbiddelijk hoger stijgt dan de vertrouwde maar toch dynamische horizon. Het is de HSL die het landschap overneemt. De harde lijn van beton met daaronder de aardebaan vult steeds meer het blikveld.

Weg kerkjes aan de einder, weg contouren van levendigheid, weg houvast. Die spoorlijn van marginale tijdwinst had van mij helemaal onder de grond gemogen.

Reageer op dit artikel