nieuws

Dertiende IB2MAC zet Nederland op de kaart

bouwbreed

amsterdam – Sinds jaren ontmoeten wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van steenconstructies elkaar op de International Brick and Block Masonry Conference (IB2 MAC) . De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) organiseerde de conferentie dit jaar voor het eerst in Nederland. Het werd een conferentie waarbij onderzoekers verslag uitbrachten van wereldwijd onderzoek én waarbij ruimte was gecreëerd om eens bij te praten voor de leden van een internationale vriendenclub.

Het was een vol programma dat de dertiende IB2MAC in het RAI-complex in Amsterdam liet zien. Hier kwam de crème de la crème van wetenschappers op het gebied van steenconstructies bijeen. De organisatie was dit jaar in handen van de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (Tu/e), voor het eerst in Nederland.

Volgens ir. A. Vermeltfoort, universitair docent aan de TU/e en lid van het wetenschappelijk comité van IB2MAC, vormde de wereldconferentie een uitstekende gelegenheid om Nederland, wetenschappelijk gezien, op de kaart te krijgen. “Je mag zeker spreken van een opsteker voor en erkenning van het Nederlands onderzoek. Als je één keer een dergelijk evenement als IB2MAC in huis hebt gehaald, blijft de erkenning tot in lengte van jaren bekend bij iedereen die zich met steenconstructies bezighoudt”, verklaart hij.

Bijkomend voordeel is dat de �Nederlandse stem� bij de internationale normcommissie in belang toeneemt.

De verkiezing van Amsterdam tot conferentieplaats kwam niet uit de lucht vallen. “Wij draaien als Nederlanders al jaren mee met intensief onderzoek naar metselwerk. Door het onderhouden van internationale contacten en het bijwonen van conferenties, raak je bekend met de mensen uit het wetenschappelijk veld.”

Volgens Vermeltfoort wordt tijdens de IB2MAC besloten welk land het volgende congres mag organiseren. “Je moet dan wel een bekende zijn binnen het vak, want als je als onbekende nieuweling roept dat je voor de volgende organisatie in aanmerking wilt komen, maak je weinig kans”, aldus de universitair docent.

Deel uitmaken van een internationaal netwerk is belangrijk. Vermeltfoort spreekt daarom ook van een �vriendenclub�.

Vriendenclub

“Dat heeft bij sommigen misschien een beetje negatieve bijklank, maar dat is zeker niet terecht. We onderhouden gewoon contacten met mensen met eenzelfde interessegebied en werkterrein, zoals dat bij andere �vriendenclubs� ook het geval zou zijn.”

Het vriendschappelijke karakter van de conferentie draagt bovendien bij tot het gladstrijken van eventuele gevoeligheden tussen landen, bijvoorbeeld op het gebied van attestering en normering.

Met betrekking tot het uitwisselen van onderzoeksgegevens op de conferentie in Amsterdam is volgens Vermeltfoort vooral de interactie tussen experimenteel en numeriek onderzoek opmerkelijk gebleken.

“Waar we langzamerhand steeds meer achterkomen is dat beide disciplines in feite erg op elkaar lijken”, zegt Vermeltfoort.

“De uitkomsten van numeriek en experimenteel onderzoek van bijvoorbeeld druksterkte bij steenconstructies waren praktisch identiek. De interactie of wisselwerking bestaat er daardoor uit dat enerzijds wetenschappers trachten met een proef een model te toetsen, terwijl anderzijds een model wordt toegepast om een proef te toetsen.”

Overkoepelend

In totaal namen ongeveer 160 mensen deel aan de vierdaagse overkoepelende wereldconferentie, waarbij op de afzonderlijke dagen ook nog eens 50 extra geïnteresseerden op het dagprogramma afkwamen. “Ook op basis van deze bezoekersaantallen kunnen we zeker van een succes spreken”, besluit Vermeltfoort.

De volgende IB2MAC vindt plaats in Sydney in 2008.

Reageer op dit artikel