nieuws

De ambtenaar als ontwikkelaar

bouwbreed Premium

minder keuzes en laat niet alleen de uitvoering maar feitelijk ook het formuleren van ruimtelijk beleid over aan provincies en gemeenten. Volgens Henk Kieft valt te verwachten dat diezelfde gemeenten en provincies extra energie moeten gaan leveren om hier invulling aan te geven.

De minister heeft aangegeven te geloven in de kracht van de provincies. �Provincies moeten nu zinnige plannen maken. Daarmee kunnen ze het vertrouwen krijgen dat hun nu ontbreekt� zo zegt zij in het recent verschenen juninummer van Provincies.nl. Maar hoe zit dat met die onderste bestuurslaag?

Alom is kritiek en worden bedreigingen geschetst van de nieuwe aanpak. Gemeenten zouden incapabel zijn, te bureaucratisch, niet voldoende toegerust op het vervullen van deze nieuwe taak. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van hoe de provincie de beleidsruimte gaat invullen. Kijken we echter in de keuken van een gemiddelde gemeente, dan zien we twee zaken: een gemeente die zich terugtrekt op haar kerntaken en een gemeente die transparanter wil zijn richting de burgers.

Wat is nu het gevolg van het ingezette rijksbeleid? Dreigt met het loslaten van de kaders een overspannen situatie, omdat de gemeenten deze extra inzet niet zouden kunnen leveren? Gaat de aangekondigde beleidsvrijheid de komende jaren leiden tot gemeentelijke burn-outs? De gemeente zal in de toekomst veel meer gedwongen worden zelf ruimtelijke plannen te ontwikkelen, met minder mensen, in een complexere omgeving, met minder kaders en meer en meer in samenspraak met omliggende gemeenten. Dit brengt bedreigingen maar in mijn ogen vooral veel kansen met zich mee.

Denkbeelden

Aan ambtenaren zullen andere kerncompetenties worden gesteld. Zij zullen veel meer dan nu moeten optreden als ontwikkelaar en ondernemer. Ze zullen zelf, of samen met professionals en marktpartijen, plannen gaan opstellen. Eigen denkbeelden formuleren.

Het uittekenen en rekenen van deze plannen laten ze vervolgens over aan anderen, c.q. marktpartijen. Kan het leuker, kan het interessanter? Wat een schitterende kans ook voor de gemiddelde ambtenaar om je professionaliteit te vergroten. In plaats van het uitwerken van tabellen, het doorrekenen van rioleringswerken of het inkleuren van de nieuwe plantsoentjes ga je aan de slag met ruimtelijke, complexe opgaven, samen met buurgemeenten.

Uitdagender

De gemeente zal bovendien goed moeten leren wat het betekent om vooral haar eigen programma- en kwaliteitseisen te bepalen, zonder directe invloed op de uitwerking, maar wel met controle op het eindresultaat daarvan. Met deze op handen zijnde cultuuromslag wordt de gemeente een serieuzere onderhandelingspartner en, niet te vergeten, ook een interessantere werkgever. Secundaire arbeidsvoorwaarden waren altijd al fantastisch, nu wordt ook de functie-inhoud uitdagender dan ooit. Het zal de markt stimuleren tot meer scherpte en prestaties. Laten we daarom de alom beschreven bedreigingen omzetten in kansen en al vast beginnen.

Senior adviseur KAW architecten en

adviseurs in Groningen

h.kieft@kaw.nl

Provincies moeten nu zinnige plannen maken

Reageer op dit artikel