nieuws

Dalend vertrouwen in woningmarkt

bouwbreed

amersfoort – De woonconsument heeft relatief weinig vertrouwen in de woningmarkt. Dat blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator, een nieuwe stemmingsmeter van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de belangenorganisatie van huiseigenaren is het afgelopen kwartaal het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt licht gedaald, terwijl de economie juist weer voorzichtig uit het dal kruipt.

De marktindicator van VEH komt in april dit jaar uit op 93 punten. In juli is de graadmeter voor de stemming onder woonconsumenten met ruim 2 procent gedaald naar 91 punten. In dezelfde periode nam het vertrouwen in de economie van de ondervraagde Nederlanders met 4 procent toe en kwam uit op 78 punten.

“Nu de economische omstandigheden aantrekken, blijkt de consument zich met betrekking tot de woningmarkt negatiever op te stellen”, concludeert de VEH uit het onderzoek.

De Eigen Huis Marktmonitor is in opdracht van VEH door het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft in elkaar gezet. Met de index wil de belangenvereniging een meetinstrument maken voor de stemming onder huiseigenaren. “De betekenis van de eerste meting is moeilijk in te schatten”, legt directeur ledenbelang F. van Loon van VEH uit. “De samenhang met andere indicatoren blijkt uit de reeks van cijfers die in de loop van de tijd ontstaat. Daarmee wordt ook de voorspellende kracht groter”.

Van Loon wil de marktindicator onder andere inzetten bij de discussie met de politiek en de beleidsmakers op de ministeries in Den Haag. “Nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld plannen voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, heeft invloed op de stemming onder de woonconsumenten. Met de marktindicator maken we die zichtbaar. Zo kunnen we beleidsmakers er misschien van overtuigen dat negatieve maatregelen gecompenseerd moeten worden met ingrepen die gunstig uitvallen.”

VEH gaat de Marktindicator ieder kwartaal publiceren. Op die manier wil de lobbyclub niet alleen de politiek bij de les houden, maar ook de eigen leden een instrument bieden. Staat de stemmingsmeter lager dan honderd punten, dan hebben kopers meer tijd om zich te oriënteren en is er meer ruimte om over de prijs te praten.

Wie zijn huis wil verkopen moet bij zo�n stand rekeninghouden met een langere verkoopperiode en een ruimere onderhandelingsmarge.

Emotiemeter

Bij een schaal die tussen de 0 en de 200 ligt, is de neutrale stand van de emotiemeter onder woonconsumenten 100. Een daling onder dit niveau wijst op een pessimistische trend. Stijgt de index boven de 100, dan geeft dat een toename van het vertrouwen in de woningmarkt aan.

Voor het samenstellen van de marktindicator worden door het enquêtebureau Intromart tweeduizend mensen geïnterviewd. Daarmee baseert Vereniging Eigen Huis zich op een representatieve steekproef.

Reageer op dit artikel