nieuws

Colt helpt gelijkwaardigheid brandcompartiment aantonen

bouwbreed

cuijk – Colt Brandpreventie springt bij wanneer een brandcompartiment in nieuw gebouwde industriële ruimten de 1000 vierkante meter overschrijdt die het Bouwbesluit toestaat.

Het bedrijf uit Cuijk maakt als speciale dienstverlening vuurlastberekeningen en rapportages volgens de methodiek �Beheersbaarheid bij Brand� die de gelijkwaardigheid met de normen uit het Bouwbesluit aantonen.

Brandcompartimenten mogen onder voorwaarden aanzienlijk meer beslaan dan de 1000 vierkante meter die het Bouwbesluit voorschrijft. Afwijken van de norm mag wanneer een ontwerper een �gelijkwaardige� oplossing toont. Dat kan bijvoorbeeld met het model �Beheersbaarheid bij Brand� van de Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit model inventariseert de hoeveelheid energie die vrij kan komen bij een brand in een compartiment. Deze vuurlastberekening wordt verwerkt in een zogeheten beslismodel dat aangeeft welke opties er zijn.

Verkoopleider S. Veldpaus van Colt Brandventilatie noemt het aantonen van �gelijkwaardigheid� een vrij complexe materie die nogal wat gespecialiseerde vakkennis vergt. Het Cuijkse bedrijf voert de inventarisatie en de vuurlastberekeningen uit en vat de conclusies en mogelijkheden samen in een rapport. De gelijkwaardigheidsrapportage geeft bijvoorbeeld aan welke installatietechnische voorzieningen er nodig zijn. Veldpaus benadrukt dat de vuurlastberekening slechts één methode is om gelijkwaardigheid aan te tonen. Uiteindelijk beslist de vergunningverlener of de gebruikte methode en oplossing voldoen.

Brandwerendheid wordt uitgedrukt in aantal minuten �Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag�, oftewel WBDBO. Het Bouwbesluit schrijft voor dat scheidingsconstructies van een brandcompartiment minimaal 60 minuten brand moeten weren. Maximaal 30 minuten WBDBO mag uit omliggende ruimten worden gehaald. Het aantal �geleende� minuten mag nooit meer zijn dan het aantal minuten WBDBO van de eigen constructie.

Reageer op dit artikel