nieuws

Buren legaliseert bewoning Lingemeer

bouwbreed

De raad gaat in tegen de wens van de provincie Gelderland, die nog steeds niet voor permanente bewoning van vakantievillas is. Lingemeer is het eerste vakantiewoningenpark in Nederland dat uiteindelijk een gewone wijk wordt.

Nadat de luxe vakantieparken als paddestoelen uit de grond rezen, was Gelderland (die de meeste vakantieparken bezit) de eerste provincie die tegen permanente bewoning ten strijde trok. Volgens deze overheid is het niet eerlijk dat de bewoners “voor relatief weinig geld op de mooiste plekjes wonen, waar normaal gesproken geen woonwijk zou zijn gebouwd”.

De Raad van State bepaalde vorig jaar dat 23 gezinnen op Lingemeer hun woning moesten verlaten op straffe van een dwangsom van maximaal 90.000 euro per gezin. Daarmee was de jarenlange juridische strijd beslecht.

Minister Dekker van VROM besloot dat provincies en gemeenten tot eind dit jaar de tijd zouden krijgen zelf een oplossing te zoeken.

De Burense raad erkent dat de bewoners van Lingemeer de dupe zijn van het jarenlange mistige gedoogbeleid. Daarom wil de gemeente het bestemmingsplan zodanig wijzigen dat Lingemeer een gewone wijk kan worden. De bewoners moeten zelf een verzoek om bestemmingsplanwijziging indienen.

Bankgarantie

Ze dienen eveneens een bankgarantie te overleggen aan de gemeente, waaruit blijkt dat ze de kosten van legalisering kunnen dragen. Er zijn maatregelen als het plaatsen van lantaarnpalen nodig, maar ook moeten talrijke externe adviseurs worden betaald.

Bovendien komen er mogelijk planschadeclaims, terwijl een hernieuwd juridisch gevecht, bijvoorbeeld vanuit het provinciebestuur, niet ondenkbaar is. De raad (met uitzondering van Gemeentebelangen) vindt echter dat de bewoners die kosten moeten opbrengen, omdat zij goedkoop aan een luxueuze woning zijn gekomen. (anp)

Reageer op dit artikel