nieuws

Betonsector rekent op dalende prijs

bouwbreed

voorburg – De fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducten rekenen op sterk verslechterde marktomstandigheden. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een op de vijf ondernemers stelt zich in op lagere prijzen. Twee maand geleden zag slechts 2 procent van de directeuren een neergaande tendens.

Ten opzichte van het jaar 2000 moesten de betonfabrikanten zich in juli met 15,7 procent minder opdrachten tevreden stellen. Van de bedrijven geeft 17 procent aan dat de voorraden verder toenemen. Personele inkrimpingen ligt bij 3 procent van de ondernemingen in het verschiet.

De producenten van metalen constructiewerken zijn ronduit optimistisch. Dacht in het voorjaar nog een kleine groep aan sanering van het personeelsbestand, in juli is 16 procent op zoek naar nieuwe medewerkers. De verwachting van stijgende verkoopprijzen bevindt zich nog op een hoog niveau maar vlakt gestaag af. In mei rekende ruim een kwart van de ondernemers zich rijk met de extra inkomsten. In juli signaleert nog altijd 19 procent van de directeuren stijgende prijzen. De orderpositie ligt 8 procent boven het niveau van de hoogtijdagen in 2000. Bij 11 procent van de bedrijven nemen de voorraden toe.

Ook de fabrikanten van ketels voor de centrale verwarming en radiatoren zien – onder invloed van de oplevende woningbouw – de markt krachtig aantrekken.

Bijna de helft van de ondernemers hebben het volste vertrouwen in stijgende afzetprijzen. In 10 procent van de bedrijven wordt gedacht aan uitbreiding van het personeelsbestand. De orderpositie ligt inmiddels 29,1 procent boven het niveau van vier jaar geleden. De voorraden beginnen licht te slinken.

De saneringen in de sector van het hang- en sluitwerk zijn nog niet achter de rug. Ruim een kwart van de ondernemers zet het mes in het aantal werknemers. De orderpositie zakte in juli met 5,2 procent terug tot 79 procent. Bijna een kwart van de ondernemers meldt stijgende voorraden. Lichtpunt in de sector zijn de stijgende prijzen. Van de 44 procent die in mei en juni hogere opbrengsten voorspelden is nog 28 procent over.

Timmerindustrie

In de timmerindustrie kruipt het orderbestand langzaam naar het niveau van de eeuwwisseling. De achterstand bedraagt nog 4,6 procent. Van de ondernemers denkt 9 procent weer aan uitbreiding van het personeelsbestand. Een kleine meerderheid van 3 procent rekent op stijgende prijzen. De voorraden lopen bij 9 procent van de bedrijven op.

De baksteenindustrie bereidt zich voor op een nieuwe golf van inkrimpingen. Van de bedrijven ziet 11 procent een reductie van het aantal medewerkers in het verschiet. De voorraden nemen bij 39 procent van de bedrijven toe. In 8 procent van de directiekamers wordt gewag gemaakt van dalende afzetprijzen.

Reageer op dit artikel