nieuws

BBtN heeft alle know-how op de bouwplaats

bouwbreed

heerhugowaard – Aannemersbedrijf BBtN viert dit jaar zijn honderdjarige bestaan. Het van origine familiebedrijf groeide eind jaren negentig uit tot een middelgrote aannemer die in staat bleek grote werken uit te voeren zoals de Queens Towers in Amsterdam. Het is het resultaat van een bijzondere organisatievorm en de bijkomende formule om bij opdracht de aannemerij te verplaatsen naar de bouwput onder het motto: Alle knowhow óp de bouw.

Het aannemersbedrijf dat in 1904 startte als kleine kwaliteitsaannemer in de regio van Heerhugowaard functioneerde circa tachtig jaar als het familiebedrijf Botman�s Bouwbedrijf. Dat veranderde in de jaren tachtig met het aantreden van een nieuwe directie onder Gerard van Oosterom.

Botman�s Bouwbedrijf maakte tijdelijk deel uit van Wegenbouwbedrijf De Moel waarna het �nieuwe� bedrijf Bouw- en Betontechniek Nederland (nu BBtN), na deelname van de MaarsenGroep uit Amstelveen zelfstandig werd. Door de ontwikkeling van BBtN neemt het aandeel betonbouw af ten opzichte van utiliteitsbouw, renovaties en nieuwbouw. De nadruk van betonbouw in BBtN komt te vervallen en BBtN wordt langzamerhand de handelsnaam.

Onderhoudsaannemer

Volgens Wim van Duin, commercieel manager BBtN, komt de aannemer met Van Oosterom aan het roer voor het eerst buiten de regio. Niet in de laatste plaats door het in het leven roepen van een nieuwe vestiging in Cuyk waar Celtona papierfabriek op zoek was naar een vaste onderhoudsaannemer. Ook deze vestiging die tot op de dag van vandaag operationeel is, groeide multidisciplinair uit en richt zich ook op utiliteitsbouw en nieuwbouw.

Van Duin: “Maar de echte groei van BBtN is ingezet door de Maarsen Groep met het aantrekken van onze huidige directeur Wieger Vriesema.” Hij trad aan op het moment dat de aannemer het tij tegen had. Vriesema: “We ervoeren een dieptepunt met een aantal projecten die van de markt werden gehaald. Op dat moment zijn we een andere koers gaan varen met de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur.”

Het legde BBtN geen windeieren met een jaarlijkse omzetgroei van 14 miljoen euro per jaar tot een omzet van 48 miljoen euro in 2000. Het maakte het millenniumjaar tot het hoogtepunt van BBtN met onder meer de bouw van de Queens Towers aan de ringweg A10 west in Amsterdam.

De vreugde duurde echter niet lang. Vriesema: “Vanaf dat jaar kondigde de recessie zich aan met als eerste de terugval in de ICT.” De jaaromzet daalde in één jaar van 48 naar 18 miljoen euro. “We hebben dat verlies geruisloos kunnen opvangen en de jaarprognoses bijgesteld naar 10 procent groei per jaar.” Vriesema benadrukt dat prognoses mooi zijn, maar niet alles bepalend: “Het is geen heilig moeten en we streven dus niet naar productie om de productie.”

Toch heeft de gedwongen bijstelling van de jaaromzet gevolgen voor het bouwbedrijf. Sinds enkele jaren maakt de jaaromzet namelijk regelmatig onderdeel uit van de aanbestedingseisen en BBtN ondervindt hier direct hinder van. “Deze eisen raken vaak kant noch wal. We hebben aangetoond grote werken zonder problemen aan te kunnen.” Vriesema ziet de omzeteis daarom als verkapt criterium om kleinere aannemers buiten de deur te houden. Hij wijst bovendien op de grote werken zoals voornoemde Queens Towers en het in bruto vloeroppervlakte nog grotere gebouw van Wolters Kluwer in Alphen aan den Rijn. “Prachtige bouwprojecten die vlekkeloos zijn verlopen.”

Daarnaast beperken de zogeheten ervaringseisen de vrijheid van aanneming. “Scholen en zorginstellingen stellen dergelijke eisen. Dus als je niet kan aantonen ooit een school gebouwd te hebben, sluit je jezelf van inschrijving uit terwijl scholen ook gewoon moeten voldoen aan vooraf gestelde eisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen.”

De kracht van BBtN als relatief kleine aannemer met ongeveer vijftig mensen schuilt volgens Van Duin in de organisatiestructuur van het bedrijf met een schijnbaar zwaar detachement middenkader en een klein management team. Van Duin: “Wij zijn goed in het managen van projecten daar waar nodig is, vandaar ons motto: �Alle know-how óp de bouw�.

Het is een uit nood geboren formule vanwege de kleine behuizing in Heerhugowaard en Cuyk, maar het bleek volgens Van Duin een gouden greep. BBtN bestuurt niet vanuit de vestigingen een project, maar stuurt een specifiek team dat een bouwproject ter plaatse leidt. Eigenlijk bevindt het bouwbedrijf zich daarmee gedurende de werkzaamheden naast de bouwput.

Vriesema benadrukt zijn rol als directeur met betrokkenheid bij de werkvloer. “Ik draag een mobiele telefoon bij me en ben écht voor iedereen bereikbaar.” Met betrekking tot de toekomst van BBtN ziet hij continuering van werk als grootste gevaar. Inspelen op nieuwe ontwikkelen en het ontwikkelen van goed gevoel van voortschrijdend inzicht zullen volgens hem blijvend bijdragen aan een rooskleurige toekomst.

�Ik ben écht voor iedereen bereikbaar�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels