nieuws

Architecten laken Europese boete Commissie miskent positie ontwerpers en hun belangenvereniging

bouwbreed

brussel – De Europese Architectenraad (ACE) laakt de boete die een Belgisch lid heeft gekregen wegens overtreding van de Europese mededingingsregels. Daarmee miskent de Europese Commissie de positie van architecten en hun beroepsverenigingen.

Volgens de ACE leunt de Europese Commissie sterk op consumentenorganisaties waar de beoordeling of de waarde van diensten een zekere relatie heeft met de kosten die in rekening worden gebracht. “Maar”, zo vindt de raad, “dat model werkt niet voor de beoordeling van diensten van architecten.”

Dit is alleen al het geval omdat voor het overgrote deel van de aanbestedingen, of het nu om publieke of private gaat, geldt dat de aanbesteder niet de eindgebruiker of �consument� van het uiteindelijke bouwwerk is. Daar komt nog bij dat in een aantal landen, waaronder België, architecten bij wet zijn belast met een aantal publieke taken, zoals de kwaliteitsbewaking van de gebouwde omgeving.

In de Belgische zaak gaat het om de Orde van Architecten die een tariefstructuur kent voor zijn leden. Net zoals andere brancheorganisaties in andere landen is nu ook de Belgische orde verrast met een boete voor deze in de ogen van de Europese Commissie kartelactiviteit. Dit dan ook nog eens op basis van berekeningen van een consumentenorganisatie die de prijs die architecten rekenen fors aan de hoge kant vonden.

Natuurlijk, zo meent de ACE, kan de positie van architecten in het ene land niet worden vergeleken met die in andere landen. Daarom moeten er eigenlijk specifieke regels zijn voor elke situatie. In dit geval vindt de architectenkoepel dat de prijs niet het enige criterium had mogen zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van de architectendiensten.

Niet voor niets heeft een aantal regeringen van EU-lidstaten aan de wieg gestaan van regelgevende organen als ordes of kamers die zijn bedoeld om de kwaliteit van architectonische diensten te waarborgen. Die beoordelen de gevraagde tarieven niet alleen op de kosten, maar juist ook op de kwaliteit die wordt geleverd.

Consumentenorganisaties hebben domweg niet de kennis om een dergelijke beoordeling te maken, vinden de Europese architecten. Als ze als commissie dan toch de beoordeling van een consumentenbond als toeststeen gebruikt, dan slaat zij de plank mis.

De ACE pleit er dan ook voor de lijn te volgen die de Europese Commissie zelf propageert, een nieuwe vorm van beleid door dialoog met het maatschappelijk middenveld. “Dat doel strookt bepaald niet met het verder invoeren van mededingingsrecht zonder rekening te houden met de verschillen tussen de diverse economische sectoren.”

Reageer op dit artikel