nieuws

Andere bestemming kasteel Neubourg

bouwbreed Premium

maastricht – Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg stellen bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van Kasteel Neubourg in Gulpen. Daarmee is het behoud van het monumentale kasteel gegarandeerd. Met instemming van de Rijksdienst voor Monumentenzorg (RDMZ) komen in het kasteel kantoren, conferentiezalen, museum- en expositieruimtes, een kapel en een brasserie. In 2001 is […]

maastricht – Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg stellen bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van Kasteel Neubourg in Gulpen. Daarmee is het behoud van het monumentale kasteel gegarandeerd.

Met instemming van de Rijksdienst voor Monumentenzorg (RDMZ) komen in het kasteel kantoren, conferentiezalen, museum- en expositieruimtes, een kapel en een brasserie.

In 2001 is het kasteel door de RDMZ in het kader van het besluit Grootschalige Restauraties aangemerkt als �kanjer�. Voor een kanjersubsidie van het Rijk komen alleen cultuurhistorische bijzondere monumenten in aanmerking, waarvan de restauratie dringend noodzakelijk is en de restauratiekosten omvangrijk zijn. De kanjersubsidie bedraagt ruim 4 miljoen euro.

Het kasteel is een uniek historisch monument waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1289. Het is volgens de provincie een prachtig voorbeeld van de Maaslandse renaissancestijl en een onmisbare schakel in het Europese kastelennetwerk. In Nederland behoort Kasteel Neubourg tot de top 100 van de rijksmonumenten. De ligging is uniek in het eeuwenoude cultuurlandschap van Zuid-Limburg.

Om de toegang tot het kasteel mogelijk te maken is een deel van het provinciale subsidiebedrag bedoeld voor de historische ontsluiting via de N278 naar de Kasteellaan.

Reageer op dit artikel