nieuws

Ziekenhuis schat vastgoed te hoog

bouwbreed

den haag – Ziekenhuizen houden de waarde van hun gebouwen kunstmatig hoog. Dat schrijft het adviesbureau Twynstra Gudde in het boek Huisvesting is strategisch goed, een studie naar het vastgoedbeleid van de zorginstellingen.

Volgens de onderzoekers hanteren de ziekenhuizen in Nederland een aantal theoretische en afschrijvingsregels gebaseerd op technische levensduur als zij de waarde van hun huisvesting moeten bepalen. De methode leidt tot overwaardering omdat veel gebouwen vrijwel onmogelijk omgebouwd kunnen worden.

Twynstra Gudde: “De zelden aansprekend vormgegeven monolieten kunnen alleen tegen hoge kosten een andere bestemming krijgen”. De schrijvers van de studie menen dat door de onaantrekkelijke aard van de ziekenhuizen alleen de infrastructuur rond zo�n gebouw en de locatie zelf op de vastgoedmarkt geld op zullen brengen.

Beleidsmakers van ziekenhuizen letten volgens Twynstra Gudde ook niet scherp op het beperken van de huisvestingskosten. Deze houding vloeit voort uit een onderhandelingsspel met de instantie die de investeringen in het onderkomen van de instelling goed moeten keuren. Hierbij worden de kosten niet geminimaliseerd maar gemaximaliseerd. De gesprekken die tijdens deze onderhandelingen met de overheid worden gevoerd, zijn erop gericht zo�n groot mogelijk budget binnen te halen.

Volgens de berekeningen van Twynstra Gudde wordt 10 tot 15 procent van de gemiddelde kostprijs van ziekenhuisproducten en -diensten bepaald door vastgoedinvesteringen. De instellingen doen daarmee onnodig hoge uitgaven die in de gereguleerde markt – die de Haagse beleidsmakers in de sector door willen voeren – niet zijn vol te houden.

Om de vastgoedkosten terug te brengen en in een concurrerende markt overeind te blijven moeten ziekenhuizen volgens Twynstra Gudde in efficiëntere gebouwen trekken waar een hogere benuttingsgraad mogelijk is. Bij dit advies baseren de onderzoekers zich op de scholen voor hoger beroepsonderwijs die midden jaren negentig zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun huisvesting. Een stap die ziekenhuizen naar verwachting binnenkort ook gaan maken. Nu de schoolbesturen zelf over nieuwe investeringen beslissen, worden minder grote gebouwen neergezet die van een hogere kwaliteit zijn dan de oude door de centrale overheid gefinancierde huisvesting.

Het centraal geleide huisvestingsbeleid heeft tot gevolg dat ziekenhuisgebouwen niet goed worden benut. Zo komt het voor dat totaal los van elkaar staande functies, bijvoorbeeld de operatiekamer en het kantoor van de administratie, op dezelfde verdieping worden gehuisvest.

Daarnaast beschikken veel ziekenhuizen over een vastgoedportefeuille die regelmatig sporen vertoont van ad hoc acties. Daarbij worden beslissingen, ondanks allerlei lange termijn huisvestingsplannen, vooral bepaald door acute personeelsuitbreidingen of snel veranderende zorgbehoeften.

Reageer op dit artikel