nieuws

Wijffels ziet nog kansen voor akkoord prepensioen

bouwbreed

den haag – SER-voorzitter H. Wijffels vindt het een goede zaak indien alsnog gepoogd wordt een akkoord te bereiken over prepensioen. Geen akkoord betekent hoge kosten en bevriezing van de leeftijd waarop mensen stoppen met werken.

“Ik bespeur enig verlangen om de kansen te benutten om alsnog centrale afspraken op dit dossier te maken”, zo besloot Wijffels de beschouwingen in de SER over het mislukken van het Voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners. Volgens de oud-Rabotopman leidt het gebrek aan overeenstemming op centraal niveau alleen maar tot hogere transactiekosten.

De onderhandelingen over prepensioen zullen nu immers op decentraal niveau worden gevoerd. Daarbij zal ook nog het doel, ouderen langer laten doorwerken, lang niet altijd gehaald worden. De SER-voorzitter concludeerde uit de woorden van werkgevers- en werknemersvertegwoordigers dat de verschillen van mening absoluut niet groot zijn. Sterker nog, op een aantal punten zijn werkgevers en werknemers het wel eens, maar dreigt het kabinet met een veto. Een voorbeeld daarvan is de zogenoemde opting-out, de keuze die mensen individueel hebben om al dan niet mee te doen in een prepensioenregeling. Vooral werknemersorganisaties hebben zich sterk geërgerd aan de houding van politici. Die vinden dat met name de FNV de zaken te zeer op scherp heeft gezet. Met name voorzitter Ad Verhoeven van de vakcentrale MHP wees het kabinet als schuldige aan. “De procesbeheersing was slecht. Het kwam aan op de laatste avond en daarvan ook nog eens de laatste uren. We zagen met z�n allen dat we bezig waren om in de vangrail te gaan.” Samen met Wijffels en werkgevers is hij van mening dat de inhoudelijke meningsverschillen niet onoplosbaar zijn. Hij hoopt dan ook nog op stille diplomatie of een nieuw aanbod van het kabinet. Dat laatste valt met een uitermate zwakke premier, een minister van Sociale Zaken die zijn CNV-achtergrond totaal vergeten lijkt en een minister van Financiën die onlangs de PvdA voor de VVD inruilde, niet te verwachten.

Reageer op dit artikel