nieuws

Werkgevers omarmen plannen Rutte

bouwbreed Premium

den haag – Het schrappen van de helft van de arboregels leidt tot meer veiligheid en betere werkomstandigheden. Dit stelt het AVBB in een reactie op het plan van staatssecretaris Rutte (sociale zaken). Ook andere werkgeversorganisaties juichen het voornemen van Rutte toe.

Op dit moment zijn er zoveel regels, meent het AVBB, dat controle op de naleving ervan bijna onmogelijk is. “Met het schrappen van onzinnige regels zal de handhaving van belangrijke regels en de controle daarop verbeteren”, aldus de bouwkoepelorganisatie.

Rutte wil meer arboregels met een laag risicoprofiel, zoals verlichting en het aantal wc�s, overdragen aan de sociale partners zodat de overheid er geen bemoeienis meer mee heeft. Het AVBB kan zich hier goed in vinden, omdat met de vakbonden en de overheid al jaren wordt samengewerkt om de arbeidsomstandigheden en de veiligheid te verbeteren. Daartoe zijn ook arbo-convenanten afgesloten. “Het effect op verzuim, ongelukken en arbeidsongeschiktheid is positief”, aldus het AVBB.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland omarmen de plannen van Rutte. “De afgelopen jaren zijn er steeds meer regels bijgekomen, waardoor de wet nauwelijks meer uitvoerbaar is geworden”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW.

MKB-Nederland heeft berekend dat de arbo-regels eentiende van de lastendruk voor werkgevers uitmaakt. “Dat betekent een kostenpost van ruim 1 miljard euro. Met de plannen van Rutte rekenen wij dan ook op een totale besparing van 500 miljoen euro”, aldus een woordvoerder van MKB-Nederland.

De vakbeweging is vooralsnog minder te spreken over het voornemen van Rutte. Voorzitter D. Terpstra van het CNV vreest dat hij “doorschiet in het schrappen van de regels omwille van lastenverlichting voor de werkgevers”. De FNV noemt de plannen om tot een halvering van de arbo-regels te komen “ondoordacht”, omdat Nederland gebonden is aan Europese regels. “Als Rutte een halvering van de regels wil, moet Nederland daarvoor ook 30 tot 40 procent van de Europese normen overboord gooien”, reageert arbo-deskundige W. van Veelen van de FNV, die wel meent dat Nederland toe kan met eenvoudiger, transparanter en helderder arbo-regelgeving, “maar zeker niet minder”.

Volgens Van Veelen gaat Rutte er te veel vanuit dat iedere werkgever van goede wil is om afspraken over bureaus en lichtinval met werknemers te maken. Medio deze maand presenteert de FNV een eigen plan over de aanpak van de arbo-regelgeving.

De Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) meent dat de Arbowet “zijn nut heeft gehad”. De tijd van uitbuiting, afhankelijkheid en onmondige werknemers is achter de rug, stelt het BOA. “Gezond werken kan goed met minder regels”, aldus BOA-directeur T. Schoenmakers.

De eigen VVD van Rutte heeft verheugd gereageerd op diens plannen. Tweede Kamerlid C. Aptroot stelt dat er zo “een eind komt aan de regelzucht van de overheid die vaak alleen maar administratieve rompslomp met zich meebrengt, niets oplevert en tot schijnveiligheid leidt”.

GroenLinks is faliekant tegen, omdat werknemers tegen een ongezonde en onveilige werkplek worden beschermd. Dubbele en tegenstrijdige regels mogen wel in de nieuwe Arbowet worden weggelaten, aldus GroenLinks. Ook de SP wil geen aantasting van de arbo-regels

Reageer op dit artikel