nieuws

Waterplannen al boven budget van 1,9 miljard

bouwbreed

den haag – Een van de twee uit te werken varianten voor Ruimte voor de rivier gaat 2,2 miljard euro kosten. Dat is nu al 300 miljoen euro boven het gereserveerde budget van 1,9 miljard euro. Het ministerie maakt ook een goedkopere versie om overstromingen tegen te gaan. Rijkswaterstaat voert de waterwerken tussen 2009 en 2015 uit.

Staatssecretaris Schultz (water) heeft de Tweede Kamer laten weten dat een speciale stuurgroep zich op twee varianten richt. Uiterlijk in september moet de uitwerking klaar zijn, zodat het kabinet nog dit jaar beslist over het programma. In 2006 komt het uitvoeringsprogramma definitief vast te staan, waarna de uitvoering tussen 2009 en 2015 is gepland. Doel is het rivierengebied veiliger te maken, zodat de Rijn 16.000 kubieke mater per seconde en de Maas 3800 kubieke meter per seconde kan verwerken.

De voorkeur van de stuurgroep bevat een breed pakket aan ruimtelijke maatregelen, waaronder een dijkverlegging bij Westenholte en uiterwaardmaatregelen langs de IJssel, de dijkverlegging bij Veur-Lent, ruimtelijke maatregelen in de uiterwaarden tussen Arnhem en Amerongen (Neder-Rijn/Lek), het meestromend maken van de Noordwaard in de Biesbosch en het meestromend maken van de Overdiepse Polder.

In deze variant ligt het accent op ruimtelijke rivierverruimende maatregelen. De kosten hiervan zijn echter geraamd op circa 2,2 miljard euro. Dit alternatief voldoet aan beide doelstellingen van �Ruimte voor de rivier�, te weten veiligheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Aangezien deze variant het beschikbare budget van 1,9 miljard euro overstijgt, is er vooralsnog ook een alternatief beschikbaar dat binnen dit budget valt. Het gaat om een pakket van technische maatregelen en enkele ruimtelijke maatregelen, zoals de dijkverlegging Veur-Lent (Waal) en het meestromend maken van de Overdiepse Polder. Technische maatregelen zijn dijkaanpassingen, kribverlaging en zomerbedverdieping. Hiermee wordt alleen aan de gestelde veiligheidsnormen voldaan.

Koploperproject

Vooruitlopend op de uit te werken varianten, beginnen in 2006 al de werkzaamheden voor de Brabantse Overdiepse Polder, zegt staatssecretaris Schultz definitief toe. Het initiatief van dertien boeren om te wonen en werken in een gebied waar de rivier meer ruimte krijgt, wordt koploperproject. De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels voorfinanciering toegezegd. Zodra de planologische kernbeslissing is vastgesteld, komt het project in uitvoering. Over andere pilotprojecten zoals de Noordwaard is nog niets beslist. Op langere termijn worden de omleggingen van de rivier in Kampen, Deventer en Zutphen mogelijk gecombineerd met nieuwbouw.

Reageer op dit artikel