nieuws

VROM-Raad in hemd

bouwbreed Premium

Verbaasd was ik toen ik het artikel �VROM-Raad in hemd gezet� las in Cobouw van 28 mei 2004 (nummer 101). De wonderlijke titel en de openingszin, dat het advies direct weer in de prullenbak kan, deden geen recht aan wat er daadwerkelijk die middag van 27 mei 2004 plaatsvond in de Pulchri Studio in Den […]

Verbaasd was ik toen ik het artikel �VROM-Raad in hemd gezet� las in Cobouw van 28 mei 2004 (nummer 101). De wonderlijke titel en de openingszin, dat het advies direct weer in de prullenbak kan, deden geen recht aan wat er daadwerkelijk die middag van 27 mei 2004 plaatsvond in de Pulchri Studio in Den Haag. De VROM-Raad voelt zich helemaal niet in het hemd gezet.

De VROM-Raad, adviesorgaan van de minister van VROM, organiseerde het slotdebat �Buiten Bouwen�. Het debat was een afronding van een serie bijeenkomsten door het land, waarin regionale opinieleiders, plannenmakers en andere deskundigen werden bevraagd over een actueel debat in Nederland: bouwen in het buitengebied. De oogst van deze tournee was rijk, niet alleen voor de raad maar ook voor een breder publiek. De raad doet in het advies, uitgereikt tijdens het slotdebat, verslag van die tournee en adviseert de minister over hoe om te gaan met buiten bouwen.

De minister nam die middag het advies in ontvangst. In een zaal met ongeveer 120 genodigden voelde ze zich daar zichtbaar op haar gemak en nam actief deel aan het debat. Normaal gesproken geeft de minister binnen drie maanden een schriftelijke reactie op een uitgebracht raadsadvies, maar door haar aanwezigheid kon ze op punten al eerder reageren. Ze kon zich vinden in het advies waar het gaat om de zorg voor de kwaliteiten van het landelijk gebied, de pluriformiteit aan problemen en kansen in de regio�s en het voorkomen van een blauwdruk voor buiten bouwen voor heel Nederland. De minister verschilde die middag van mening over de wijze waarop buiten bouwen planologisch vorm moet krijgen. Ze heeft in de Nota ruimte gekozen voor een �ja mits�, terwijl de raad voor een behoudender beleid van �nee tenzij� bepleit.

De ervaring van de raad is dat buiten bouwen anders te makkelijk zal gaan. Hoewel �ja, mits� fundamenteel anders is dan �nee, tenzij�, was er consensus over de wijze waarop die mits of tenzij vorm kan krijgen: door verevening (iets waar het ministerie zelf onderzoek naar verricht), door het maken van landschapsplannen en regionale vraaganalyses en de belangrijke rol van provincies daarin. Juist de provincies zullen het beleid ten aanzien van buiten bouwen vorm moeten geven. Of dat ze gaat lukken, daar waren de meningen over verdeeld.

Het advies geeft een handreiking aan de provincies over hoe dat te doen en met welke risico�s ze geconfronteerd worden. Na afloop werden er met name voor provinciale statenleden extra exemplaren van het advies besteld.

�Bouwen in het groen moet kunnen, maar onder strikte voorwaarden� was het motto van het advies. Het is met name aan provincies om hier vorm aan te geven. Dat de minister van mening verschilt met de VROM-Raad over de striktheid van voorwaarden, dat is haar goed recht.

De VROM-Raad is een adviesorgaan. Het verschil van mening op dat punt maakt het advies er niet minder waardevol mee.

Reageer op dit artikel