nieuws

Vraag naar bouwproductie in voorjaar langzaam weer aangetrokken

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuilles in de bouw worden zoetjesaan weer dikker. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De maandelijkse peiling van de Amsterdammers wordt verricht in opdracht van de Europese Commissie.

De groei valt waar te nemen in zowel de b&u-bouw als in de gww. In beide hoofdmarkten zijn de orderportefeuilles in maart tot en met mei 2004 beter gevuld dan die in de overeenkomstige maanden een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds halverwege 2002 dat de orderportefeuille in vergelijking met het voorgaande jaar niet is gedaald.

In vergelijking met april van dit jaar is de omvang van de orderportefeuille met tweetiende maand gedaald tot 6,7 maanden. Deze daling is in alle sectoren in omvang min of meer gelijk. Het is niet ongebruikelijk dat de orderportefeuille in de maanden voorafgaand aan de bouwvakantie een seizoenmatige daling vertoont.

Ondanks het in vergelijking met vorig opgetreden herstel van de orderportefeuille, blijven de bouwbedrijven over het algemeen negatief in hun oordeel over de conjunctuur. Wel is de stemming over het algemeen iets minder negatief dan een jaar geleden.

Personeelsomvang

Eind mei 2004 ondervond eenvijfde van de bedrijven in de gww stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan orders. Een jaar geleden gold dit voor ruim een kwart van de gww-bedrijven.

In de b&u is het aandeel bedrijven dat gebrek aan orders als belangrijkste stagnatieoorzaak meldt, gedaald van 15 procent in mei 2003 tot 12 procent nu. Opvallend is dat de beoordeling van de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de gww in mei 2004 per saldo positief is: 23 procent meldt een toename van de bedrijvigheid tegen 8 procent een afname.

In vergelijking met vorig jaar zijn de bouwbedrijven iets minder negatief in hun verwachtingen ten aanzien van de personeelsomvang. Het percentage dat een daling van het personeelsbestand verwacht, is gedaald van 25 in mei 2003 tot 15 nu. De groep bedrijven die een toename van het personeelsbestand verwacht, steeg van slechts 1 procent tot 6 procent.

Reageer op dit artikel