nieuws

Voor sluizen in Brabant 30 miljoen

bouwbreed

den bosch – De provincie Noord-Brabant draagt 30 miljoen euro bij aan de vervanging van drie Brabantse sluizen. De provincie wil hiermee de omleiding van de Zuid-Willemsvaart in s Hertogenbosch bespoedigen en de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg veiligstellen.

De omleiding van de Zuid-Willemsvaart – de vaart loopt nu nog dwars door het centrum van �s Hertogenbosch – komt straks om de stad heen te lopen. “Het kan dan meteen een klasse 4 vaarweg worden”, legt een provinciewoordvoerder uit. “Zodat ook het grotere vaarverkeer er door heen kan.”

De omleiding en verbreding genieten de hoogste economische prioriteit voor Brabant, maar hebben geen zin als de sluizen niet worden vervangen. De provincie benadrukt deze zaken niet los te zien, maar als één geheel. Omdat de provincie zich mede verantwoordelijk voelt, neemt ze de kosten van één sluis voor haar rekening.

Aan de minister is gevraagd ook één sluis te bekostigen en het plan op te nemen in de Nota mobiliteit en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2005.

Tegelijkertijd zal uiterlijk 1 augustus de Visie Brabantse Vaarwegen 2050 aan de minister worden overhandigd. Hierin staat verwoord welke positieve effecten het opwaarderen van de Brabantse vaarwegen heeft voor de economie en bereikbaarheid. Ook worden hierin de plannen voor zowel Tilburg als Den Bosch uitgewerkt.

Het moet volgens de woordvoerder wel een samenwerking zijn tussen de drie overheden omdat de plannen, die al jaren op tafel liggen, in het belang zijn van de hele regio. Zo is ook beide gemeenten gevraagd één sluis voor hun rekening te nemen. Zij doen dit door hun plannen voor de omleiding Zuid-Willemsvaart en de verbreding Wilhelminakanaal te versoberen en een eigen inbreng.

Hoewel de minister pas in september haar toezegging kan doen voor de bijdrage uit het MIT, prees zij begin deze week tijdens de officiële opening van twee nieuwe sluizen, ook in de Zuid-Willemsvaart, het eenstemmige geluid dat is te horen uit Noord-Brabant.

Ook door deze sluizen tussen Nederweert en Helmond is de capaciteit van de vaarwegen toegenomen en kunnen er grotere schepen worden geschut. De fundering van de sluishoofden (1823 en 1826) heeft Rijkswaterstaat compleet laten vervangen.

Het project, dat BAM NBM uit Culemborg uitvoerde, heeft circa 20 miljoen euro gekost.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels