nieuws

Verzet tegen uitkleden Duitse bouwbegroting

bouwbreed

berlijn – Een gelegenheidsverbond van 45 organisaties maakt in Duitsland een front tegen de plannen van de bondsregering om nogmaals flink te schrappen in de bouwbegroting. Gevreesd wordt voor het verlies van tienduizenden arbeidsplaatsen door het wegvallen van miljarden aan investeringen.

Het verzet komt van aannemers en bouwstofproducenten tot vervoerders en handelsorganisaties. De grieven zijn vastgelegd in verklaring met de titel: “Duitsland heeft mobiliteit nodig in plaats van stilstand”.

Volgens de bond van de spoorwegindustrie breekt de bondsregering in de begroting voor 2004 met de continuïteit in de uitbreiding van de infrastructuur. De armslag van 4,3 miljard euro in 2003 werd met 15 procent teruggebracht tot 3,7 miljard euro. Als de voortekenen niet bedriegen ligt een korting van nogmaals 25 procent tot 3 miljard euro in het verschiet.

“Door de bezuinigingen zijn 70.000 bouwvakkers getroffen door werktijdverkorting, hebben geen arbeidsplaats meer of worden binnenkort ontslagen. In de spoorwegindustrie staan de banen van 4000 hooggekwalificeerde ingenieurs en monteurs op de tocht”, aldus voorzitter F. Smax van Bahnindustrie.

Koepelorganisatie Bahnindustrie, krachtenbundeling van 97 bedrijven, is bang dat de situatie nog ernstiger wordt als de bondsregering zijn financieringsafspraken met spoorwegbedrijf Deutsche Bahn niet nakomt. Dit jaar werd geen enkel nieuw project aanbesteed. “De gespecialiseerde installatiefirma�s krijgen geen enkele opdracht meer, hoewel de middelen volgens de begroting eigenlijk beschikbaar zijn”.

Smax ergert zich dat de regering van kanselier Schröder zelfs geen rekening wil houden met de effecten van de uitbreiding van de Europese Unie. In de grensstreek met Polen is het goederenverkeer sprongsgewijs met 40 procent toegenomen. Directeur M. Clausecker van Bahnindustrie: “De verwaarlozing van het spoor vertraagt de voltooiing van de Verkeersprojecten der Duitse Eenheid. Daardoor krijgen we precies het tegendeel van groei. Duitsland raakt tientallen jaren achterop”.

De 45 mopperende organisaties dringt bij de bondsregering aan om geld steken in verkeerswegen, te zien als investeringen in Duitslands toekomst. In de verklaring wordt opgeroepen het op 3 juli vorig jaar aangenomen verkeerswegenplan volledig uit te voeren.

Doorgaande wegen

Het door de deelstaatministers op 25 februari geëiste investeringsniveau van jaarlijks 10,4 miljard euro dient dan ook beschikbaar te komen. Van de som zou 5,8 miljard euro moeten vloeien naar de grote doorgaande wegen. Aan het spoor worden investeringen ter hoogte van 4 miljard euro toegedacht. Voor het opknappen van het net aan waterwegen zou jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar dienen te zijn.

“Duitsland moet zijn verantwoording nemen als Europese draaischijf voor het verkeer”, verklaren de bonden. “De economische ontwikkeling mag niet geremd worden door de verwaarlozing van onze wegen”.

Reageer op dit artikel