nieuws

Van Hoogevest in de rode cijfers

bouwbreed Premium

amersfoort – Van Hoogevest Groep is vorig jaar in de rode cijfers beland. De Amersfoortse aannemer en ontwikkelaar boekte een nettoverlies van 173.000 euro. In 2002 kon het concern nog een winst van 1,6 miljoen euro in de boeken bijschrijven.

Het tegenvallende resultaat komt volledig voor rekening van de bouwtak, die ruim 700.000 euro verlies leed. De divisie raakte in problemen door een onverwacht faillissement van een onderaannemer. Maar ook de verslechterde bouwmarkt speelde de bouwpoot parten. De divisies ontwikkeling en beheer draaiden wel met winst en zorgden ervoor dat het totaalverlies van Van Hoogevest nog beperkt bleef.

Tegen het economische tij in wist het concern de omzet flink op te voeren, met 25 procent tot 97,7 miljoen euro. De gefactureerde omzet kwam zelfs uit op 101,6 miljoen euro, een record voor de Amersfoorters. Van Hoogevest verwacht dat de gefactureerde omzet dit jaar nog verder zal groeien, tot ongeveer 107 miljoen euro. Het verlies zal bovendien omgebogen worden in winst, verzekert de directie. Een concrete winstprognose geeft het bedrijf echter niet.

In het jaarverslag uit Van Hoogevest zijn zorgen over de nasleep van de bouwfraude-affaire. Het concern constateert dat de overheid concurrentie tot een doel op zich heeft gemaakt. Volgens de bouwer werkt dat juist averechts. “Doordat marktpartijen elkaar stuk beconcurreren, reduceert het aantal aanbieders en wordt het tegenovergestelde bereikt van hetgeen beoogd werd. De keuzevrijheid neemt af en er ontstaat een situatie die voor de consument/opdrachtgever minder gunstig is.”

De overvloed aan regelgeving is de top een doorn in het oog. Bouwprojecten lopen forse vertragingen op door “onkunde en besluiteloosheid” bij de overheid, foetert Van Hoogevest. “De inspanningen om tot deregulering te komen, hebben nauwelijks effect. Integendeel zelfs, het tegengaan van oude regels vindt veelal plaats door toepassing van nieuwe. De resultante van dit alles is een te lange doorlooptijd in ontwikkelen en bouwen.”

Toch vindt de onderneming dat de bouw zelf ook nog wel een en ander valt te verwijten. “De bedrijfstak is nog steeds niet echt consumentgericht. De maatschappij verindividualiseert, de consument wordt mondiger. Dit vraagt om een andere en meer transparante benadering van de markt.”

De branche is bovendien te introvert, hanteert klassieke rolpatronen, is te technisch gedreven en in vele opzichten te traditioneel. “Deze karakterschets kan worden doorbroken als bouwbedrijven meer initiatief tonen en open durven staan voor verandering en vernieuwing. Daarbij kan veel geleerd worden van andere sectoren.”

Reageer op dit artikel