nieuws

Tussenland toont falen van ruimtelijke ordeningsregels

bouwbreed Premium

den haag – Het niemandsland dat nergens geordend is, toont aan wat mogelijk is als de gaten in ruimtelijke ordeningsregels worden opgezocht. Dit tussenland geeft een beeld van hoe anderen dan de overheid gebieden ordenen.

Dat schrijft het ruimtelijk planbureau in de studie �Tussenland� die directeur W. Derksen heeft aangeboden aan directeur-generaal Ruimte van het ministerie van VROM, I. Bakker. Het planbureau pleit in de studie voor de erkenning van een nieuwe ruimtelijke categorie. Onder tussenland wordt het gebied verstaan dat op geen enkele kaart als benut is aangegeven. De meeste bouwwerken ontstaan, omdat bouwers de gaten in de wet opzoeken of eigenzinnig met de regels omgaan. Het is volgens het planbureau geen stad en geen land, maar hangt ertussenin.

Het planbureau vindt vooral dat de overheid deze gebieden met rust moet laten. Daaruit valt namelijk te zien hoe niet alleen de overheid, maar ook anderen de ruimte ordenen. Het zijn voorbeelden van wat goed kan gaan als wetten gaten vertonen en gebruikers inventief met de regels omgaan. Verrommeling hoeft niet het gevolg te zijn van deze vrijstaatjes.

Een deel van de ontwikkelingen in deze gebieden ontstaat door het verleggen van wegen, of het niet (meer) benutten van agrarische gronden voor het oorspronkelijke doel. De grenzen van de terreinen zijn niet direct aan te geven, omdat deze vaak verschuiven. Onduidelijke eigendomsrechten maken dat nieuwe gebruikers over de grenzen heen gaan en voor verandering zorgen.

De onderzoekers van het planbureau hebben verschillende gebieden in Nederland en de rest van Europa in kaart gebracht. Zij hebben verschillende soorten tussenland ontdekt, zowel lokaal als regionaal en tijdelijk als langdurig.

In de Italiaanse Arnovallei en Brabant bestaat tussenland op grotere schaal. Grote partijen laten de gebieden met rust, maar kleinere spelers regelen zelf de inrichting in wisselende coalities. Dat doen ze vaak over een langere periode, waardoor de tussenlanden permanent aanwezig zijn. Ook kunnen zij van economisch belang zijn voor hun omgeving. In de Haarlemmermeer hebben de tussenlanden een kleinere schaal en door ruimtedruk vaak tijdelijk.

Reageer op dit artikel