nieuws

Tegenslag voor herinrichting IJzijde Amsterdam CS

bouwbreed

In mei 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan Stationseiland vastgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vervolgens goedkeurde. Fortis Vastgoed en de Parkeermanagement Nederland (PMN) tekenden echter bezwaar aan bij de Raad van State. Fortis en PMN voelden zich benadeeld door de verkeersregeling omdat de bereikbaarheid van de parkeergarage in het gedrang zou komen en een omzetverlies van 50ig procent het gevolg zou zijn.

De Raad van State schorste het bestemmingsplan op grond van toekomstige luchtkwaliteit rond de tunnelmonden. Een onderzoek van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie wees dit eerder uit. Volgens de Raad hebben provincie en gemeente het overschrijden van de normen voor luchtkwaliteit onterecht geaccepteerd. De provincie en de gemeente zeggen dat verbetering van de situatie nauwelijks mogelijk is. Maar volgens de Raad had het bestemmingsplan daarom niet mogen worden goedgekeurd.

De bouwactiviteiten ondervinden vooralsnog geen vertraging.

Reageer op dit artikel