nieuws

Sloopactiviteit corporaties groeit met eenvijfde

bouwbreed

huizen – De sloopactiviteiten van corporaties nemen de komende vijf jaar met eenvijfde toe. Dat meldt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in haar jaarverslag van 2003.

Naar verwachting bedraagt in de periode tot 2006 het aantal woningen dat tegen de vlakte gaat 77.700. Het afgelopen jaar daalde de sloopwerkzaamheden van de sociale huisvesters met 14 procent. Het verlies wordt de komende jaren echter goed gemaakt met een sterke stijging. Naar verwachting nemen de sloopwerkzaamheden in de periode 2004-2006 met bijna eenderde toe. De stagnatie wordt volgens het WSW, dat leningen borgt voor corporaties zodat zij tegen lage rentes geld aan kunnen trekken, veroorzaakt door een grote vraag naar huurwoningen.

Het investeringsvolume van lopende projecten is in 2003 met ruim een kwart toegenomen. Werd in 2002 nog iets minder dan 2 miljard euro geïnvesteerd, in 2003 is dat cijfer met 500 miljoen euro gestegen naar 2,5 miljard euro. Van alle investeringen is 1 miljard euro niet rendabel. Daarmee is deze verliesgevende investeringspost met eenvijfde gestegen.

De inhaalslag die de sociale huisvesters ten aanzien van nieuwe huurwoningen voor de periode 2003-2007 op de agenda hadden staan komt minder snel van de grond dan bedacht. In 2001 voorspelde de sector voor 2003 nog de bouw van 26.800 nieuwe huurwoningen. Een jaar later was diezelfde prognose verlaagd naar 18.900.

Het aantal nieuw te bouwen koopwoningen volgt een vergelijkbare tendens. Voor 2003 wordt gerekend op een daling, maar voor de komende vier jaar voorspellen de corporaties een stijging van het aantal opgeleverde koopwoningen met 32 procent. Voor de lange termijn wordt de groei versterkt doorgezet. Het WSW concludeert uit de negatieve bijstellingen dat er wel voldoende plannen en middelen zijn, maar dat door �externe oorzaken� niet alle nieuwbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Volgens prognoses investeert de sector de komende tien jaar bijna 9 miljard euro in de bouw van huurwoningen.

Reageer op dit artikel