nieuws

Slakken nog steeds niet gelokaliseerd

bouwbreed

den haag – Een inventarisatie moet uitwijzen waar de AVI bodemassen gebleven zijn die sinds 1986 in civieltechnische werken zijn toegepast. Het ministerie van VROM heeft tot nu toe slechts 5,7 miljoen ton gelokaliseerd van de 10 tot 15 miljoen die in die tijd is verwerkt. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel in een brief aan […]

den haag – Een inventarisatie moet uitwijzen waar de AVI bodemassen gebleven zijn die sinds 1986 in civieltechnische werken zijn toegepast. Het ministerie van VROM heeft tot nu toe slechts 5,7 miljoen ton gelokaliseerd van de 10 tot 15 miljoen die in die tijd is verwerkt. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen van Rijkswaterstaat heeft hij tot nu toe een betrouwbare opgave gekregen. Toepassing onder regionale wegen, geluidswallen en in stortplaatsen moet via een bureaustudie in kaart worden gebracht. Dan kan ook een beeld worden gevormd van de omvang van de mogelijke problemen.

Die lijken overigens wel mee te vallen, wijst een onderzoek uit waarnaar Van Geel verwijst in een bijlage bij zijn brief.

In de tweede helft van het jaar komen de resultaten beschikbaar van een nieuw onderzoek naar de zand-bentonietafdichting van de A27, waarbij probleemgevallen nauwkeuriger in kaart worden gebracht.

Reageer op dit artikel