nieuws

Schijndel op rol VROM-Inspectie

bouwbreed Premium

schijndel – VROM-Inspectie heeft de gemeente Schijndel veel eerder dan de bedoeling was op de rol gezet. Het gaat om het omstreden landhuis van aannemer Heesakkers in Schijndel dat een groter bouwvolume vertoont, dan waarvoor oorspronkelijk een vergunning was afgegeven.

De zaak loopt al vanaf 1999. De aannemer bouwde toen een landhuis met bijgebouwen dat circa 300 kubieke meter groter was ten opzichte van de vergunde 1200 kubieke meter. De Raad van State stelde Heesakkers in het ongelijk, waarop de gemeente Schijndel hem tot deze zomer de tijd gaf het bouwvolume terug te brengen.

Afgesproken werd dat Heesakkers niet zozeer de lengte of de breedte hoefde aan te passen, maar dit ook in de hoogte mocht doen. En dus sneed de aannemer een plakje van de bovenste verdieping af.

Maar de villa blijkt nog steeds iets te groot, althans, vergeleken bij de in april 2004 afgegeven bouwvergunning. Het huis is 18,9 kubieke meter te groot en de bijgebouwen 2,3 kubieke meter.

Het gaat om een interpretatieverschil, meent de gemeente Schijndel. Wethouder Wouters: “Een interpretatieverschil van een overgangsregeling in het nieuwe bestemmingsplan. Wij hebben de bouwvergunning vooraf juridisch laten toetsen. Bovendien is een wettelijke afwijking toegestaan van 10 procent. Het gaat nu om een afwijking van nog geen 2 procent.”

Meningsverschil

Nee, stelt de VROM-inspectie. “Het gaat om een meningsverschil. Maar omdat de kwestie al zolang speelt en de inspectie er een punt achter wil zetten, gaat deze de zaak niet nog een keer aan de kaak stellen”, verklaart VROM-woordvoerder W. Klein

Daarom heeft de VROM-Inspectie de gemeente onlangs laten weten geen bezwaar te maken tegen de nieuwe vergunning. Wel heeft de inspectie Schijndel naar voren gehaald wat betreft de reguliere onderzoeken die de inspectie elk jaar bij een aantal gemeenten uitvoert.

Klein: “Schijndel stond niet op de rol dit jaar. Nu wel. Via dit onderzoek maken we uit of het hier om een incident gaat of dat dit soort fouten structureel plaatsheeft.”

De inspectie begint na de zomer aan het onderzoek. Het is vooral dit punt waarover wethouder Wouters zo verbolgen is. “Het gaat om zo�n kleine overschrijding van de bouwlimiet. Waar hebben we het over?”

Hij begrijpt dan ook niet dat inspectie deze zaak zó hoog opneemt dat zij het nodig vindt na de zomer het hele Schijndelse handhavingsbeleid door te lichten. “Als je zo�n ernstige beschuldiging uit, maak het dan direct hard via de rechter of voer het onderzoek meteen uit, en niet pas in het najaar. Nu blijft er een geur hangen alsof hier handjeklap wordt gespeeld”, reageert de wethouder verontwaardigd.

Wouters is echter niet van plan het erbij te laten zitten. De inspectie kan zeer binnenkort een brief van hem verwachten waarin hij vraagt om uitleg. “We hebben liever vandaag dan gisteren de VROM-Inspectie op bezoek, maar de aanleiding hiertoe vinden wij veel te heftig.”

Ondanks dat het bouwvolume van de villa te groot is, mag het dak op de villa blijven. De discussie draait nu vooral om het waardeoordeel: gaat het om een intepretatie- of een meningsverschil.

Reageer op dit artikel