nieuws

Rivierenland

bouwbreed Premium

tiel – Het Waterschap Rivierenland zou het liefst zien dat 1200 kilometer aan oevers in het Rivierenland van steile in flauwe oever veranderd werd. Het totale waterbergend vermogen van de watergangen in de regio zou dan aanzienlijk vergroten. Het waterschap verandert al veel eigen oevers. Om ook particulieren te verleiden om de waterkanten van bijvoorbeeld […]

tiel – Het Waterschap Rivierenland zou het liefst zien dat 1200 kilometer aan oevers in het Rivierenland van steile in flauwe oever veranderd werd. Het totale waterbergend vermogen van de watergangen in de regio zou dan aanzienlijk vergroten. Het waterschap verandert al veel eigen oevers. Om ook particulieren te verleiden om de waterkanten van bijvoorbeeld slootjes langs hun landerijen flauwer te maken, heeft het waterschap een stimuleringsregeling in het leven geroepen.

Projectleider integraal waterbeheer Koen te Velde van het waterschap: “Het is nog een pilot. We weten nog niet hoe bijvoorbeeld agrariëes en andere grondbezitters reageren op onze stimuleringsregeling waterberging.” Met de regeling kunnen particulieren twee kanten op. Ofwel het waterschap koopt de strook grond die nodig is om de oever flauwer te maken, ofwel de eigenaar krijgt een vergoeding voor het grondverzet en een compensatie voor de waardevermindering van de vierkante meters die onderdeel zijn geworden van de flauwe oever. “De 1200 kilometer is wel een erg ambitieuze doelstelling, een soort ideale situatie”, beaamt Te Velde. Met het realiseren van tien kilometer per jaar zou dat immers honderd jaar duren. “Het gaat er in de praktijk om dat gewoon zo veel mogelijk waterbergend vermogen wordt geschapen.” In de regeling is daarom ook vervat dat een flauwere oever meer compensatie per vierkante meter oplevert dan een minder flauwe.

apa, 16 juni 2004

Reageer op dit artikel