nieuws

Rijk werkt aan oprichting van eigen grondbedrijf

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk wil zelf een grondbedrijf oprichten om meer te verdienen aan zijn grondposities. Minister Zalm (financiën) zei dat bij het vijfjarig jubileum van het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking. Hij kondigde meteen het einde aan van het centrum. Zijn inziens kan het ministerie van Financiën die taak op termijn overnemen.

Zalm erkent het belang van publiek-private samenwerking en dbfm-contracten. Projecten komen sneller van de grond en slimme samenwerking maakt projecten mogelijk die anders niet aan de orde zouden zijn. “Pps maakt een grotere ruimtelijke dynamiek mogelijk”, aldus Zalm.

Een deskundig en pro-actief grondbedrijf van het Rijk kan rendementen behalen op de grondposities. Bovendien ontstaat daardoor een grotere flexibiliteit van handelen die kan dienen als smeerolie voor vastgelopen projecten, denkt de minister. “Hoe het er precies uit komt te zien is nog onzeker”, aldus Zalm. Hij ziet ook al zonder het grondbedrijf een andere rol voor het Rijk als “de partner die investeert”.

Hij erkent dat het kenniscentrum de afgelopen vijf jaar veel heeft bereikt. “We hebben de hsl-provider, de A59, de afvalwaterzuivering Delfland”, somde de bewindsman op. Hij ziet op veel departementen gespecialiseerde kenniscentra ontstaan en langzaam een omarming van het gedachtegoed van pps. “Ook wetenschap en bedrijfsleven investeren er in. En ik zie in kabinet en Tweede Kamer groeiend enthousiasme”, aldus de bewindsman.

Hij wil de publiek-private samenwerking in de toekomst breder toepassen. In de komende maanden staan een eerste ziekenhuis, gebouwen van de Rijksgebouwendienst en infrastructuurprojecten als de Tweede Coentunnel op stapel. Een gevangenisgebouw staat hoog op de verlanglijst van Zalm die verder nog denkt aan de aanleg van de Hanzelijn via pps.

Reageer op dit artikel