nieuws

Rijk negeert bouw bij nieuw UAR

bouwbreed

den haag – Het Rijk heeft de bouw volledig genegeerd bij het maken van het nieuwe aanbestedingsreglement werken (ARW 2004). Het AVBB knarsetandt, maar wil niet te hoog van de toren blazen over de totstandkoming van de nieuwe regels.

De brancheorganisaties IPO (provincies) , VNG (gemeenten) en de Unie van Waterschappen zijn in tegenstelling tot de bouwkoepel wel intensief betrokken geweest bij het reglement dat per 1 augustus van kracht wordt. De vier bouwministeries hebben expres de brancheorganisaties van de lagere overheden er hun stempel op laten drukken in de hoop dat zij de nieuwe regels vrijwillig gaan toepassen.

De bouw is wel intensief betrokken geweest bij UAR-EG 1991 en UAR 2001, maar is nu volledig genegeerd. “De hele sfeer ademde uit �dit doen we buiten de bouw om� en dat is ook gebeurd”, verwoordt AVBB-woordvoerder P. Wouters de kille gang van zaken. Het Rijk geeft ruiterlijk toe dat de bouw niet betrokken is geweest en geeft daarvoor als redenen: “De beperkte doelstelling van het ARW 2004 – geen instrument voor marktordening – en het scheiden van het opdrachtgeversbelang en het sectorbelang.”

Het AVBB is zeer teleurgesteld over de gang van zaken, maar wil niet hoog van de toren blazen. “We zijn de onderliggende partij na de hele bouwfraude-affaire. Het past ons niet om met veel tamtam aan de bel te trekken, maar laat niemand denken dat het reglement in goed overleg met de sector tot stand is gekomen, want dat beeld is gewoon niet waar.” Het AVBB heeft welgeteld één keer zijn zegje mogen doen tijdens een hoorzitting met een al zo goed als definitieve versie op tafel. Het Rijk heeft de kritiek aangehoord, maar nauwelijks iets aangepast.

De koepel baalt het meest van het feit dat de aanbestedingsregels nog steeds een lappendeken zijn. Het is geen integrale regeling; alleen de vier bouwministeries zijn verplicht ermee te werken. Alle andere overheden mogen hun eigen regels en bepalingen houden. “Bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam heeft net een eigen reglement vastgesteld. Dat betekent in de praktijk dat de aannemer nog steeds te maken krijgt met verschillende manieren van werken door aanbestedende diensten”, reageert Wouters teleurgesteld. “Na de bouwfraude werd ons een streng en helder beleid voorgespiegeld. Dat ��streng� klopt wel, maar de helderheid ontbreekt.”

Geen anti-leurregeling

Ook is niets gebeurd met de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen over leurgedrag. Het nieuwe reglement rept er met geen woord over en dat biedt kansen voor opdrachtgevers die aannemers tegen elkaar wil uitspelen. Volgens de Europese richtlijn mag het niet, maar zowel de Tweede Kamer als het AVBB is er niet gerust op. Ondanks een expliciet verzoek om een anti-leurregeling is die niet opgenomen.

Iets vergelijkbaars is gebeurd met de rekenvergoeding en de ontwerpvergoeding. Het UAR-2001 kende een rekenvergoeding, maar die wordt negen van de tien keer niet van toepassing verklaard bij aanbestedingen. Bij het ARW 2004 is de rekenvergoeding geschrapt, maar ook de ontwerpvergoeding is gesneuveld. Opdrachtgevers mogen aannemers nog wel betalen bij excessief rekenwerk, maar wettelijke bepalingen daarover bestaan niet meer.

Op pagina 3:

Aanbestedingen overheid �nodeloos voorspelbaar�.

Reageer op dit artikel