nieuws

Raad Delfzijl woest na kritiek commissaris

bouwbreed Premium

delfzijl – De vrijwel voltallige gemeenteraad van Delfzijl is woedend op de Groningse Commissaris van de Koningin H. Alders. Hij verweet Delfzijl te weinig actie te ondernemen om de voorgenomen nieuwbouw van negenhonderd woningen van de grond te krijgen.

Dat is tegen het zere been van bijna alle raadsfracties, die Alders nu gezamenlijk een boze brief hebben gestuurd.

Alders vindt dat de nieuwbouwplannen te lang blijven hangen in bureaucratie. De traagheid in de voorbereidingen ervan, waarvoor de Ontwikkelings Maatschappij Delfzijl (OMD) formeel verantwoordelijk is, wekt zowel bij het Groningse provinciebestuur als bij de raad van Delfzijl flinke wrevel op. Er wordt te veel gesloopt en te weinig gebouwd.

Alders zegt geen boodschap aan het verweer van de OMD te hebben dat er ingewikkelde beperkingen van geluids- en veiligheidsnormen zijn. Ook vindt hij dat de gemeenteraadsleden meer daadkracht moeten tonen eindelijk te gaan bouwen.

De raad maakt deel uit van de OMD en moet die partij niet zien als �zij� maar als �wij�, aldus de Groningse CdK. De meeste raadsleden voelen zich echter door de kritiek van Alders in de rug aangevallen.

Volgens de fracties CDA, VVD, PvdA, Delfzijls Belang en Christen Unie heeft Alders geen enkel gevoel voor de machtsverhoudingen in Delfzijl. Alders kan nog niet op de brief reageren, omdat hij momenteel in het buitenland verblijft.

Reageer op dit artikel