nieuws

PvdA wil late meldingen bij kartelpolitie afstraffen

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag hoe hard minister Brinkhorst (economische zaken) moet vasthouden aan de datum van 1 mei voor het uitsluiten van bouwers bij overheidsopdrachten. PvdA wil de 63 spijtoptanten van na 1 mei meteen straffen, maar CDA en VVD neigen naar meer clementie.

Volgende week woensdag staat de bouwfraude op de agenda van het parlement. Een van de agendapunten is de stand van zaken omtrent de �vrijwillige meldingen� van de bouwers bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Maandag 3 mei stond de teller bij de kartelpolitie op nog net geen 400 meldingen en afgelopen donderdag was dat aantal opgeklommen tot 463 bedrijven. Alle grote bedrijven hebben zich voor 1 mei gemeld. Vooral bij de kleine en middelgrote ondernemingen zaten veel twijfelaars die zich in de laatste week hebben gemeld.

Volgens NMa-topman P. Kalbfleisch druppelen de meldingen nog steeds dagelijks binnen. Voor de behandeling door de NMa maakt de datum van 1 mei geen enkel verschil. Wie zelf meldt, mag ook na 1 mei een beroep doen op de clementieregeling van de kartelpolitie en komt in principe in aanmerking voor een korting tussen 10 en 50 procent op de boete. De eerste melder van een nieuw kartel kan zelfs op strafkwijtschelding rekenen.

Minstens even interessant is de vraag hoe stellig minister Brinkhorst vasthoudt aan de datum van 1 mei. De bewindsman heeft die datum als harde deadline geponeerd. Als later komt vast te staan dat bedrijven zich toch schuldig hebben gemaakt, komen ze niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. De minister heeft echter nog stelling ingenomen over spijtoptanten die zich net na 1 mei hebben gemeld.

Kleine kinderen

De PvdA wil alle bouwers die zich na 1 mei hebben gemeld, meteen uitsluiten. “Het zijn net kleine kinderen. Die bouwers hebben natuurlijk gewoon afgewacht en toen bleek dat zoveel bedrijven zich hadden gemeld, wilden ze niet achterblijven. Daar komen ze wat mij betreft niet mee weg”, is de stelling van PvdA-kamerlid S. Depla.

CDA-collega Atsma is een stuk milder gestemd: “Laten we vooral onze zegeningen tellen en blij zijn met het hoge aantal meldingen. Er kunnen zoveel praktische redenen zijn waarom een bedrijf net iets later dan 1 mei over de brug is gekomen. Die wil ik niet bij voorbaat nu al uitsluiten.”

VVD-kamerlid P. Hofstra heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. “Ik ben geneigd vast te houden aan 1 mei, want geschuif met termijnen is een glibberig pad. Aan de andere kant houdt de Tweede Kamer zich ook niet altijd aan haar eigen termijnen. Als de minister met goede argumenten en een iets latere datum komt, wil ik dat zeker overwegen.”

Reageer op dit artikel