nieuws

PvdA: emissiehandel voor versnelling bodemsanering

bouwbreed

den haag – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil een emissiehandel voor vervuilde grond om bodemsaneringen te versnellen.

Gemeenten moeten dan op straffe van een boete kiezen voor sanering van vervuilde grond of het bijkopen van rechten om die sanering uit te stellen. “Op deze wijze krijgt bodemsanering een economische waarde en worden private partijen er meer bij betrokken, waardoor sanering goedkoper wordt”, aldus PvdA-kamerlid D. Samsom gisteren in een overleg over het bodembeleid tussen de Kamer en staatssecretaris Van Geel (milieu).

Van Geel wees het voorstel vooralsnog niet af. Hij wil het echter pas aan de orde laten komen bij het aanstaande debat over de herziening en modernisering van de instrumenten om het milieubeleid uit te voeren.

Op verzoek van het CDA gaat de staatssecretaris ook kijken naar de landelijke haalbaarheid van de zogeheten �kleurpotlodensystematiek�, die momenteel in Groningen wordt toegepast. De bodem krijgt in dit systeem een classificatie, met daaraan verbonden een kleur. Vervuilde grond mag dan alleen naar die lokatie worden vervoerd en worden gebruikt die dezelfde kleur heeft.

Ook het idee van de VVD om een landelijke bodemkwaliteitsnorm te hanteren waar gemeenten vervolgens met een ontheffing van af kunnen wijken, toetst de bewindsman op de haalbaarheid.

Van Geel�s voorstel is om het gebruik van de bodem centraal te stellen en niet alleen te letten op de verontreiniging.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels