nieuws

Provincie Overijssel wint slag om vervangingsbesluit VROM

bouwbreed

markelo – Holterman Wapeningstaal uit Markelo mag misschien toch uitbreiden. Volgens de Zwolse rechtbank had minister Pronk in 2002 de aanpassing van het bestemmingsplan van Hof van Twente niet mogen tegenhouden.

De toenmalig bewindsvoerder van VROM verving een provinciaal besluit daarover, omdat het in strijd met het nationale beleid zou zijn. De rechter oordeelde recentelijk dat hij deze bevoegdheid niet had mogen gebruiken.

Het Markelose Holterman Wapeningstaal heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Het bedrijf wil een grote bedrijfshal met een gevellengte van 400 meter op het industrieterrein van Markelo langs het Twentekanaal bouwen.

Daarvoor moest de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan veranderen. De provincie keurde het plan in 2002 goed, omdat dat de werkgelegenheid in de regio diende. Toenmalig minister Pronk verving het provinciale besluit door een nieuw besluit. Dat is wettelijk toegestaan.

De provincie Overijssel, Holterman en de gemeenten Hof van Twente gingen tegen dit zogenaamde vervangingsbesluit in beroep. Gisteren stelde de rechtbank hen in het gelijk. Pronk stelde dat het gewijzigde bestemmingsplan in conflict was met het Vinex-beleid, dat geen nieuwbouw voor een bedrijfsvestiging of de vestiging van een nieuw bedrijf in het buitengebied toestaat.

Volgens de rechter is daar echter geen sprake van. Holterman is al sinds 1987 gevestigd op de plek waar de uitbreiding is gepland. Bovendien wil Holterman geen �nieuwe activiteiten� ontplooien.

Minister Dekker moet binnen vier weken een nieuw besluit nemen.

Reageer op dit artikel